Липсата на работна ръка, нерегламентираният внос, подбиващ цените на родното производство, регулаторните режими и административният натиск, както и предизвикателствата пред т. нар. кръгова икономика са сред ключовите проблеми, стоящи пред бизнеса от производствените сектори на икономиката. Този извод може да се направи от състоялата се днес среща с 16 браншови организации, членове на Българската стопанска камара /БСК/, с оперативното ръководство и експерти на камарата, съобщиха от работодателската организация.

Участниците в срещата са поставили акцент и върху проблема с начина на определяне на такса "битови отпадъци", като са настояли за въвеждане на принципа "замърсителят плаща".

За сериозен нерегламентиран внос на велосипеди от Китай е алармирал главният секретар на Асоциацията на производителите на велосипеди в България Борислав Георгиев. Той е подчертал, че това е голяма пазарна пречка пред българските производители, които поддържат 1600 работни места и само през 2017 г. са реализирали износ за над 7 млн. евро. България е на десето място по брой и по стойност на изнесените велосипеди за 2017 г., а в ЕС е на седма позиция, докато при вноса сме на 112-та позиция в света и на 26-та в ЕС, е изтъкнал Георгиев.

Според изпълнителния директор на Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ) Владимир Димитров, един от базовите проблеми у нас е липсата на качествена оценка на въздействието на проектите на нормативни документи.

Част от участниците в разговора са изразили очакване БСК да инициира дебат относно изработването и приемането на Закон за браншовите организации.

Лайтмотив на разговора е бил недостигът на работна ръка - и като количество, и като качество. Като ефективен механизъм за преодоляването на този проблем е било посочено дуалното обучение, както и необходимостта от облекчаване на процедурите за привличане на работници от трети страни, извън ЕС. Ако преди две години имахме проблеми с квалифицирания персонал, сега имаме проблеми с персонал, е казал председателят на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост Галин Господинов.

От безпрецедентен обществен и административен натиск върху бизнеса се е оплакал изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара Иван Митев. Няма нормален бизнес климат. На всеки четири години се сменя бизнес климатът, с обяснението, че има избори. Така не може да се планира, не могат да се усвояват инвестиции, е бил категоричен представителят на добивната индустрия.

Според председателя на Българската браншова камара на енергетиците Димитър Шевиков, все още е твърде голям делът на държавните предприятия в системата на енергетиката, а това е причина за чести смени на мениджърските екипи на големите енергийни компании. Това, от своя

страна, създава нестабилност на сектора, липса на приемственост и следване и нормално бизнес планиране в този структуроопределящ сектор на икономиката.

Имаме системни проблеми и чакаме реформи, които трябваше да се случат много отдавна. Непрекъснато се увеличават средствата за здравеопазване, а смъртността расте и няма хора. Непрекъснато увеличаваме средствата за образование, а липсват качествени, образовани работници. Непрекъснато се увеличават средствата за МВР, а няма сигурност. Това не може да продължава безкрайно, е бил категоричен бе председателят на Индустриален клъстер "Електромобили" Илия Левков.

Във връзка с необходимостта от въвеждане на адекватни на съвремието индустриални отношения беше предложено създаването на работна група с участието на експерти от браншовите организации, която да подготви предложения за нов Кодекс на труда.