Очаква се около 8 процента по-ниска цена на природния газ за юли спрямо тази от юни. Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на откритото заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), предаде БТА.

В КЕВР се обсъжда заявлението на обществения доставчик от 12 юни за утвърждаване на цена, по която през юли да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Първоначалното предложение на "Булгаргаз" беше за спад в цената за юли с 11.87% спрямо утвърдената за юни - 58,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Златева посочи, че ако днес "Булгаргаз" трябваше да подаде заявление за цена на природния газ, тя щеше да бъде в порядъка на 60,50 лева за мегаватчас. По думите й в момента се наблюдава ръст на ценовия борсов индекс в Европа с над 19 процента спрямо датата, когато общественият доставчик подаде заявление за цена за следващия месец - 12 юни. Въпреки това "Булгаргаз" към днешна дата ще актуализира цената само с 4 процента.

КЕВР утвърди цена на природния газ за настоящия месец от 65,82 лева за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В заявлението е записано, че "Булгаргаз" предлага за утвърждаване цена на природния газ за юни от 58,01 лева за мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Председателят на КЕВР Иван Иванов уточни, че в заявлението на обществения доставчик за юли е посочено, че "Булгаргаз" предвижда доставки на природен газ от двама доставчици. Това е свързано и с намаленото количество природен газ, което се ползва през тези месеци. Единият доставчик е Азербайджан, чиито цени не зависят от европейската газова борса. На другия доставчик обаче цената е пряко свързана с тази от борсата.

Миксът, който се получава от азерския доставчик на природен газ и от другия, позволява да се оптимизира увеличението в цената и затова повишението спрямо заявлението от 12 юни не е 19 на сто, а само 4 процента, обясни Деница Златева. Тя отбеляза, че окончателното заявление за цената на природния газ за юли "Булгаргаз" ще подаде в събота, 1 юли, до 9:30 часа. По-късно същия ден КЕВР ще утвърди цената за юли.

Председателят на КЕВР отбеляза полезността на договора, който България има с Азербайджан. 

"Това служи буквално като котва за цената, тъй като тя не зависи от ТТФ", заяви Иван Иванов. По думите му над 70 процента от природния газ за юли ще бъде доставен от там и се вижда как това редуцира промяната на цените на европейската газова борса.