Министерството на транспорта и съобщенията обявява конкурси за избор на членове на органите за управление в девет публични предприятия, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Конкурсите се обявяват за предприятията, в които към настоящия момент членове на органите за управление са назначени без конкурсна процедура.

С конкурс ще бъдат избрани:

  • един член на Съвета на директорите на "Пристанище Бургас" ЕАД;
  • двама в "Български морски квалификационен център" ЕАД;
  • петима в "Холдинг БДЖ" ЕАД като за трима от тях процедурата се провежда от министъра на транспорта и съобщенията, а за двама - от Агенцията за публичните предприятия и контрол;
  • петима в "Български пощи" ЕАД по същите правила;
  • един в "Съобщително строителство и възстановяване" ЕАД;
  • трима в "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД;
  • по трима в "Летище София" ЕАД и "Летище Пловдив" ЕАД;
  • трима в "България Хели Мед Сървиз" ЕАД, от които един независим член и двама представители на държавата, като конкурсът се провежда от министъра на транспорта и съобщенията.

Общо дружествата са 9, а позициите, за които се търсят кандидати - 26.

"Очаквам в конкурсите да участват кандидати с опит, експертиза и висок професионализъм," коментира заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, цитиран в съобщението.

Откриването на процедурите е във връзка с изпълнение на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II (ERM II) и на други свързани политики, съобщиха от министерството.

Българското правителство има отговорност съставите на управителните органи на публичните предприятия да са приведени в съответствие с процедурите за номиниране, подбор и назначаване според Закона за публичните предприятия. В него се посочва, че съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия трябва да бъдат назначени след проведени конкурсни процедури.

Същият ангажимент е поет от българската държава като етапна цел в Плана за възстановяване и устойчивост, от изпълнението на който зависят плащанията по този финансов инструмент.