Новото ръководство на "Автомагистрали" ЕАД още не е подадено от МРРБ за вписване в Търговския регистър, съобщиха от дружеството.

На 7 юни, въз основа на извършена проверка и констатирани в доклада на Сметната палата нередности, както и съмнения за нецелесъобразно разходване на публичен ресурс, министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова освободи досегашното ръководство на "Автомагистрали" ЕАД. В Борда на директорите са назначени Валентин Вълков, Иван Станчев и Десислава Христова.

Вчера действащият изпълнителен директор Стоян Беличев се срещна с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова по негова молба, съобщиха и МРРБ, и компанията. На срещата са обсъдени въпроси относно дейността на дружеството и смяната на ръководството му и както съобщава дружеството, тя се е провела, за да се изчистят някои неясноти около неговата работа.

Новоназначеният от министъра борд на директорите може да влезе във владение незабавно след вписването му в Търговския регистър, както изисква член 231 т. 4 от Търговския закон. Не са ясни причините, поради които съставът на новия борд не е подаден за вписване, но дотогава законовата отговорност за управление на дружеството се носи от г-н Беличев, се подчертава в съобщението на "Автомагистрали".

Отбелязва се също, че Беличев е сигнализирал министъра, че наложената от МРРБ възбрана за опериране със сметките на дружеството би довело до тежки последствия както върху "Автомагистрали" ЕАД, неговите контрагенти и служители, така и върху икономиката. Това е така, тъй като дружеството, освен за строителство, е отговорно и за поддръжката на голям брой автомагистрални участъци в цялата страна и тя не може да бъде преустановена, се казва в съобщението.

Също вчера се разбра, че на 10 юни Комитова е изпратила писмо до 8 банки с молба да не допускат извършване на разплащания със средства от сметките на дружеството (в съответната банка) по документи, подписани от Стоян Беличев и упълномощени от него лица, освен такива, свързани с плащане по трудови правоотношения. Като аргумент тя прилага смяната на управителния орган и въпреки че той все още не е вписан, според нея е действащ, защото "решението поражда правно действие от момента на взимането му от едноличния собственик", какъвто е министърът.

На срещата с Беличев обаче Комитова уверила, че всички разплащания от страна на държавата ще продължат без проблем и в срок, съобщават от дружеството. От своя страна директорът на дружеството се ангажирал с пълно съдействие в рамките на закона и изискванията на правовата държава.

В друго съобщение от късно вчера МРРБ цитира изказване на арх. Комитова в предаването "Денят с Веселин Дремджиев" по Тв+ и ТВ1. В него министърът казва, че след проверката на Националната агенция по приходите ще стане ясно дали може да се върнат авансовите суми, които "Автомагистрали" е изплатило на различни фирми по договори. Очаква се проверката да продължи няколко месеца, защото става въпрос за много фирми и документи.

"Имаме около 50 фирми, които са получавали по 50-100 млн. лв. авансово. Този, който е раздал авансите, е предприел някакъв огромен инвестиционен риск, защото може да се случват непредвидени неща докато дойде време да строим- фирмата може да фалира, да се случат извънредни обстоятелства, епидемии, бедствия, коментира Виолета Комитова.