Ще проследим задочната полемика, изразена в писмен вид, между министъра на регионалното развитие Виолета Комитова и все още изпълнителния директор на "Автомагистрали" Стоян Беличев.

В отделно писмо Комитова се обръща към 8 банки (сред тях и ББР) с искане да блокират сметките на дружеството.

На 7 юни, въз основа на извършена проверка и констатирани в доклада на Сметната палата нередности, както и съмнения за нецелесъобразно разходване на публичен ресурс, министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова освободи досегашното ръководство на "Автомагистрали" ЕАД. Това се кава в съобщение на МРРБ, публикувано на 8 юни. В Борда на директорите са назначени Валентин Вълков, Иван Станчев и Десислава Христова.

Както се вижда в новата управа липсва настоящият член на съвета на директорите и изпълнителен директор Стоян Беличев.

Все още обаче и до днес новото ръководство на едноличното търговско дружество не е вписано в Търговския регистър, включително и избрания (от новата управа) изпълнителен директор.

По тази причина Комитова пише на банките (на 10 юни) да не допускат извършване на разплащания със средства от сметките на дружеството (в съответната банка) по документи, подписани от Стоян Беличев и упълномощени от него лица, освен такива, свързани с плащане по трудови правоотношения. В писмото тя обяснява какви са мотивите за искането й - че едните директори са освободени, на тяхно място изпълняващият правото на собственост на капитала - министърът (Комитова) е избрал други, които въпреки че не са вписани в Търговския регистър (а Търговският закон повелява, че тези смени влизат в сила след вписването им в регистъра), "решението поражда правно действие от момента на взимането му от едноличния собственик".

Не е ясно как и дали изобщо банките са реагирали на това искане, но самият Беличев пише днес до министъра, че Законът за публичните предприятия го задължава добросъвестно да изпълнявам служебните си задължения до вписването на нов борд и нов изпълнителен директор в Търговския регистър. "Отсъствието ми от работното място за повече от 3 работни дни без извинителна причина би ми донесло обвинение в безстопанственост", отбелязва в писмото си до министъра Беличев.

Директорът изтъква, че новоназначеният от министъра нов борд на "Автомагистрали" ЕАД не е вписан по независещи от него обстоятелства.

А в писмо до Комитова от ден по-рано все още официалният шеф на пътностроителното дружество пише, че спирането на плащанията, поискано от банките, ще доведе до невъзможност за изпълнение на сключените от Автомагистрали договори за ремонти и поддръжка на магистралите. Няма да могат да се плащат и дължими суми по договорни отношения, което ще наложи плащане на огромни неустойки.

Комитова не остава по-назад и днес отговаря на Беличев с писмо, в което казва, че "екипът на "Автомагистрали" е платил авансово без да се постарае да защити държавния интерес средства в размер на 1,8 млрд. лева за построяване на магистрала "Хемус". Въпреки платените за магистралата от Ябланица до Търговище суми в размер на 1,8 млрд. лева, такава няма. Няма даже проект - само паркинг за частна фирма..."

В писмото си министърът разкрива и че са установени "дребни" нередности за 220 милиона лева по укрепване на несъществуващи свлачища и споделя: "Дай боже, поне всичко по пътя от Монтана до Видин да е законно. Дано, ама надали..."