"Мениджър на годината" е най-престижният конкурс за представяне на постиженията на бизнес лидерите в България. Методологията за оценка на кандидатите е разработена и се прилага от световната консултантска компания "Делойт". Какво трябва да направите и как да номинирате вашия лидер, за да бъде сред топ мениджърите на страната в 15-тото издание на конкурса. Кандидатстването и участието във всички етапи на състезанието за висши мениджъри не е обвързано със заплащане. Достатъчно е лидерът и компанията, която управлява, да отговарят на следните критерии за допустимост:

  • В последната финансова година да са постигнати поне 20 млн. лв. приходи или компанията да има най-малко 50 служители;
  • Мениджърът да управлява организацията от минимум две години;

Етапите в конкурса са три

След като подадете документи и преминете етапа на допустимост, във втория етап се оценяват финансовите резултати и добрите управленски практики от последните три години. Финансовите резултати се сравняват с резултатите на основните конкуренти в бранша. Излъчват се десет финалисти. Третият етап е за оценка на личностните качества на финалистите и техните индивидуални характеристики. Те се определят по лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси. Екипите на "Делойт" провеждат интервюта с всеки финалист, с негови преки подчинени и партньори и изготвят 360-градусова оценка, чрез която се формира финалния сбор. Обществен съвет от личности с безукорно име и авторитет валидира оценките.

Етичният кодекс е задължителен

Всеки участник в конкурса подписва Етичен кодекс, обобщаващ ценностите, принципите и отговорните бизнес практики, които градят и поддържат култура на почтеност. Подписвайки кодекса, всеки участник декларира, че води бизнеса си честно, прозрачно и прилага добри управленски практики.

Новото през 2022 година

Тази година надграждаме конкурса. Вече можете да номинирате вашата компания и за една от четирите нови категории.

Екип на годината

Знаем, че бизнес успехът е резултат от екипна работа и култура на сътрудничество. За да отличим най-добрия екип за 2022 година, ще оценим комуникационната култура, целите и резултатите на екипа, лидерството, психологическата сигурност, изграденото доверие, предлаганата подкрепата между членовете на екипа и взаимно обучение.

Най-добър нов бизнес

Предприемачите, успешно стартирали бизнес в последните до 5 години, вече ще имат възможност да представят компанията си в конкурса. Ще оценим приходи, ръст на приходите, оперативна печалба и марж, възвръщаемост на вложения капитал и ръст на приходите на служител, като ще бъде приложен бенчмаркинг спрямо два основни конкурента на кандидатстващите компании. Приемат се кандидатури от компании, създадени не по-късно от 5 години преди 2021 г. (т.е. регистрирани не по-рано от 2017 г.).

Бизнес в първите 20 млн. лв.

С тази категория обръщаме внимание на малкия и средния бизнес в страната. За първа година ще отличим компаниите с годишен оборот до 20 млн лева. Оценяваме финансовите постижения за последните три години, устойчивостта на компанията и добрите управленски практики. Приемат се кандидатури от компании, създадени преди 2017 г. (регистрация в Търговски регистър преди 2017 г.)., чиито приходи през 2019, 2020 и 2021 г. са били под 20 млн. лв. за всяка от посочените години.

Бизнес трансформация

Това е възможност да представите скорошен завършен проект, довел до ускоряване на бизнеса - нов бизнес модел, операционни трансформации, нов източник на финансиране, дигитализация на процеси, зелени инвестиции в устойчиво развитие и други по ваш избор. Ще отличим най-успешната бизнес трансформация, която се е случила през календарните 2020 и 2021 година и към настоящия момент е приключила.

Победителите

Носителят на титлата "Мениджър на годината" 2022 и победителите в новите категории ще обявим пред ноември по време на тържествена церемония в Софийската опера и балет, а след това в националния ефир на bTV ще бъде излъчен документален филм, чрез който постиженията на най-добрите бизнес лидери в страната да достигнат до възможно най-широка аудитория.

Срокът за кандидатстване е до 1 юли 2022 на e-mail konkurs@manager.bg с приложен формуляр за участие след регистрация в сайта mng.manager.bg

 


НОСИТЕЛИ НА НАГРАДАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

2008: Инж. Валентин Трифонов, изпълнителен директор на "Приста Ойл"

2009: Инж. Лъчезар Цоцорков, изпълнителен директор на "Асарел-Медет"

2010: Андреас Майерхофер, главен изпълнителен директор на "Мобилтел"

2011: Станислав Разпопов, главен изпълнителен директор на "Дунапак Родина"

2012: Левон Хампарцумян, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

2013: Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК

2014: Спирос Номикос, изпълнителен директор на "Солвей Соди"

2015: Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК

2016: Ксавие Марсенак, президент на TELUS International Europe

2017: Пламен Мирянов, собственики председател на съвета на директорите на "АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ"

2018: Александър Димитров, пред седател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на "А1 Българи"

2019: Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"

2020: Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидл България"

2021: Мирослав Вичев главен изпълнителен директор на "БОРИКА"