Вместо 70 млн. лв. "Лукойл" е внесла 45 млн. лв. във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", съобщи БНР. За това потвърди и председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, определяйки го като демонстрация на "незачитане на решенията на българския парламент и законите на страната". 

Сумата от 45 млн. е по-малка от определената от Министерството на икономиката и енергетиката. 

Предстои да се изясни защо внесената сума е в по-малък от посочения от икономическото министерство размер и как ще действат институциите в този случай.

От икономическото министерство заявиха, че според Закона вноските са публични вземания и подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За невнесените в срок вноски Фондът трябва да предостави информация на Националната агенция за приходите до края на текущия месец за предходния.

"Настоявам компетентните държавни органи незабавно да предприемат необходимите действия, за да съберат дължимите 25 милиона лева от компанията, като защитят интересите на държавата и хората", каза председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. "Тяхна отговорност е да следят стриктно всеки месец компанията да си изпълнява задълженията към държавата", припомни той.