Във връзка с полемиката около "Лукойл" министърът на финансите Асен Василев разкри по време на брифинг какви корпоративни данъци е плащала компанията през годините.

Оценката на МФ

  • За периода 2009-2020 година групата на "Лукойл" в България, рафинерията плюс бензиностанциите и др., е декларирала загуба от 1,822 млрд. лева,
  • за 2021 година - декларирана печалба от 170 млн. лева,
  • за 2022 година - декларирана печалба от 404 млн. лева.

Дружеството е подало коригираща декларация за признаване на загубата от минали години, която е отхвърлена от НАП, следователно данъците им са дължими, каза Василев, цитиран в съобщение на МФ.

Финансовият министър заяви, "Лукойл" е внесъл 154 млн. лв. корпоративен данък заедно със солидарната вноска тази година. Василев обясни, че до 31 октомври трябва да бъдат изплатени всички невнесени до момента солидарни вноски авансово. След това, до 30 ноември, трябва да бъде внесена и вноската за ноември, като тези вноски трябва да представляват най-малко 90% от това, което е дължимо в рамките на годината, иначе се дължи висока наказателна лихва.

"Ако "Лукойл" изпълнят тези си задължения, очакваме до края на годината да бъдат внесени приблизително 400 млн. лв. Това включва и вече внесените 154 млн. лв.", съобщи Асен Василев.

В два поредни дни - вторник и сряда, от "Лукойл Нефтохим Бургас" разпространиха съобщения, в които се казва, че плащат всички предвидени от закона данъци в установените срокове и изцяло изпълнява задълженията си към бюджета на Република България. Отбелязват, че дружеството е изплатило изцяло дължимия корпоративен данък и временна солидарна вноска за 2022 г., като продължава да плаща авансово и двата вида задължения за 2023 г. в съответствие с българското законодателство.

Оценката на "Лукойл"

По-конкретно, в съобщението от вчера се изтъква, че общата сума на данъците, платени в хазната за 2022 година, възлиза на близо 685 млн. лева, от които 90 млн. лева са корпоративен данък и временна солидарна вноска. За деветте месеца на 2023 г. дружеството е изплатило близо 647 млн. лева, от които 153 млн. лева авансово изплатени корпоративен данък и временна солидарна вноска. 

"Лукойл Нефтохим Бургас" подчертава, че със специален закон е облаган с 55 на сто данък печалба (корпоративен данък и временна солидарна вноска) и отхвърля като абсурдни заявленията пред медиите за допълнително дължим данък (вноска във фонда за енергийна сигурност) от 1 млрд. лева.

Асен Василев отново защити въведената със закон енергийна вноска за внос и транзит на руски природен газ и обяви, че очаква първите постъпления от нея на 14 ноември. Всички държави, които ползват газопреносната мрежа, трябва да доказват този природен газ руски ли е или не, допълни той.

За заплащането на вноската са уведомени всички компании, които ползват газопреносната мрежа на България, установено е какъв е режимът, с който те трябва да докажат дали газът идва от Русия, или не. Агенция "Митници" вече е публикувала методическо указание, че се изисква страната на произход на газа да бъде удостоверена със съответния договор за доставка.