КВС Груп в България приключи сделката по придобиването на бизнеса на NN в България. Като резултат от достигнатото споразумение NN Пенсионно осигуряване се преименува на ОББ Пенсионно осигуряване, а NN Животозастраховане се влива в ДЗИ Животозастраховане. Това обявиха на съвместна пресконференция днес Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ и Николай Стойков, главен изпълнителен директор на ОББ Пенсионно осигуряване, предаде БТА.

На 14 юли 2021 г. Унгарската национална банка официално даде одобрение за прехвърляне на застрахователния портфейл на "Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София" КЧТ /NN Животозастраховане/ към "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД, част от белгийската банково-застрахователна група КВС. На 17 юни 2021г. и Комисията по финансов надзор даде разрешение на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД да придобие пряко акционерно участие в капитала на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД /NN Пенсионно осигуряване/ в размер на 100 процента, като по-рано тази година Комисията за защита на конкуренцията даде и своето одобрение за сделката, като разреши придобиване на едноличен контрол на "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД върху "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД /NN Пенсионно осигуряване/ и върху цялото търговско предприятие на "Ен Ен Застрахователно акционерно дружество" - клон София.

В следствие на това NN Пенсионно осигуряване се преименува на ОББ Пенсионно осигуряване, а NN Животозастраховане престава да съществува като отделно юридическо лице, като клиентите й автоматично стават клиенти на ДЗИ Животозастраховане. 

Клиентите на NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване ще могат да бъдат обслужвани в съществуващите към момента офиси на NN, които са в процес на ребрандиране.