Правителството одобри доклада относно подписването на Анекс номер 3 към Меморандум между Министерството на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ, подписан на 4 май 2006 г., във връзка с удължаването на срока на договора, съобщи пресслужбата на кабинета. Това ще даде възможност за безпроблемно изпълнение на проекта за въвеждане на енергийните мерки в УМБАЛСМ "Пирогов".

В изпълнение на подписания Меморандум на 20.11.2019 г. е сключен договор между "ЧЕЗ Бългериан Инвестмънтс" Б.В. и УМБАЛСМ "Пирогов" за финансиране на проект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт на сградния фонд и закупуване на енергоспестяваща апаратура и оборудване в УМБАЛСМ "Пирогов" в размер на 6 721 800 евро. Проектът включва следните дейности: подмяна и възстановяване на осветителната система, подмяна на дограми по фасади, термоизолация, системи за отопление и вентилация, асансьори, топломери и свързаните с това работи, се посочва в съобщението.

Проект "Пирогов" е утвърден като енергийноефективен, представляващ основание за издаване на удостоверения за енергийни спестявания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.