Фейсбук и Httpool обявявиха стратегическо партньорство за Балканите. Httpool вече е официалният партньор по продажбите на Фейсбук на Балканите, включително България, Хърватия, Сърбия и Словения. Фейсбук отбелязва възможността това дългосрочно партньорство да помогне на местните агенции и рекламодатели за достигането на по-значими аудитории и ангажирането им в общуване с потребителите, подобрявайки потенциала на местния бизнес.

Httpool, в качеството си на официален партньор по продажбите на реклама на Фейсбук, ще осигурява съвети, знания и опит на местните бизнеси и ще ги подпомага в техните маркетинг стратегии във Фейсбук, Инстаграм, Фейсбук Месинджър и Уотсап. Целта на сътрудничеството е да достави на местно ниво и на български език подкрепа на рекламодателите на Балканите чрез партньор със силни местни позиции, опит и доказани успехи в региона.

"Ние изградихме своята партньорска програма по начин, по който тя да достави цялото ни познание и опит до рекламодателите в страните на Балканите, в които Фейсбук няма физическо присъствие. Днес правим вълнуваща стъпка напред в стремежа си да предоставим още повече стойност на фирмите в региона", каза Робърт Беднарски, директор Централна и източна Европа, Фейсбук.

"Това партньорство е още едно доказателство за водещите позиции на Httpool и за качествата на екипите ни в България и в региона. С удоволствие ще помагаме на Фейсбук при въвеждането на най-новите рекламни решения в региона и ще предоставяме услуги на най-високо ниво на място - тук в България", сподели Венцислав Костов, управител на Httpool България.

Партньорството ще въведе в региона най-добрите практики на Фейсбук, както и обучения, техники за стратегическо развитие и възможността за заплащане на местно юридическо лице в местна валута, с помощта на Httpool. Рекламните агенции ще получават и обучения на своите екипи, директно фактуриране и пряко обслужване при неясноти с рекламната политика на Фейсбук.