Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) призова в позиция, изпратена до медиите, правителството да обяви как и дали смята да изпълни целите за намаляване на консумацията на природен газ с 15%. 

ЕК призова европейските страни доброволно да намалят потреблението си на газ между 1 август 2022 г. и 31 март 2023 г. с най-малко 15 на сто спрямо средните нива на потреблението им през последните пет години. В случай на извънредна ситуация с газовите доставки в Общността, ЕК планира да наложи задължителните цели за пестене на синьото гориво, ако доброволните мерки се окажат недостатъчни. Планът на ЕК е под мотото "Спести газ за осигурена зима" ("Save gas for а safe winter").

Тези цели засега са доброволни, но има вероятност да станат задължителни, се казва в позицията на БФИЕК. Организацията представлява предприятия със съвкупна консумация на природен газ, възлизаща на 57% от промишленото потребление на газ в страната.

Испания вече обяви, че няма да се съобрази с изискванията на Европейската комисия (Освен Испания, това направиха Португалия, Гърция и др., но предлогът на двете иберийски държави е, че не внасят руски газ - б.р.). Намаляване с 15% на потреблението в България означава ограничаване на потреблението с около 450 млн. куб. м на годишна база. Това са около 45% от консумацията на "Топлофикация - София" или 82% от количествата, които могат да се съхранят в "Чирен", се казва в декларацията. Известно е, че топлофикационното дружество е най-големият клиент на 'Булгаргаз".

Рискове

В декларацията на БФИЕК се отбелязва, че базовата енергоинтензивна промишленост в България категорично не може да намали с такъв обем консумацията си без да намали производството и да не изпълни поръчките си в нарушение на съществуващи договори. Това ще доведе и до загуба на работни места, свиване на индустриалното производство и генерираната добавена стойност, съответно - до по-ниски приходи в бюджета.

Доколкото има признаци за настъпваща рецесия, подобни мерки само биха влошили икономическата обстановка, коментират от БФИЕК и добавят, че голяма част от производствата нямат алтернатива на природния газ като гориво или суровина в технологичните се процеси.  Някои от топлофикационните дружества също не могат да използват алтернативно гориво поради характера на когенерационните им инсталации.

Доставки и цени

С друг призив БФИЕК се обръща към правителството и държавните дружества да направят всичко възможно за гарантиране на доставките на природен газ в пълния им обем още от 1 август, както и да осигурят снабдяването след 31 декември 2022 г., когато официално изтича договорът с "Газпром експорт".

Настоява се всичкият газ да идва по дългосрочни договори с предсказуеми цени, като по възможност се избягва спот пазара, предвид настоящите (високи) ценови равнища. Също така газът, ако бъдат договорени доставки на допълнителни количества от Азърбайджан, те да не бъде при по-неблагоприятни ценови условия от настоящите.

Предупреждение

В позицията на БФИЕК се изтъква, че българската индустрия категорично не може да поеме допълнително повишение на цената на природния газ. И се отправя предупреждение: "Ако цената се повиши още, потреблението на газ ще намалее естествено по икономически причини - някои предприятия просто ще затворят. Това явление се наблюдава в ЕС от няколко месеца. Българската индустрия успяваше да удържи позициите си, но всички резерви вече са изчерпани и предприятията не разполагат с повече буфери, които да поемат нарастващите цени. В допълнение, поради високите цени на природния газ, понастоящем в индустрията има ликвидна криза, като предприятията са изправени пред нарастващи затруднения за извършване на разплащанията си за енергоносители. Тази липса на ликвидност поставя в риск и всички контрагенти по веригата на доставки. Под риск ще бъде поставен и "Булгаргаз" ЕАД, тъй като, ако разплащанията от редовен платец като индустрията спрат, общественият доставчик няма да може да генерира средства, с които да осигури доставките на газ. Високите цени на газа ще навредят и на топлофикационните предприятия, тъй като ще се повишат разходите им при фиксирани приходи. Финансовата стабилност както на обществения доставчик, така и на консуматорите на газ ще бъде застрашена".

В заключение БФИЕК настоява да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви претенции към "Булгаргаз" по клаузата "вземи или плати", съществуваща в дългосрочния договор между двете страни.