Ръководството на Държавата консолидационна компания ЕАД (ДКК) ще сезира днес прокуратурата за част от констатациите, изнесени в доклад от проверка на състоянието на "Кинтекс", съобщи на пресконференция Смиляна Нитова, изпълнителен директор на холдинговото дружество.

На срещата с медиите присъстваха и новият председател на Съвета на директорите на "Кинтекс" ЕАД Анита Великова, както и зам.-председателят на Съвета на директорите Александър Павлов.

Печалбата за първото тримесечие на 2022 г. на "Кинтекс" ЕАД е около 17 пъти по-малка в сравнение с миналогодишната за същия период, обяви Нитова, цитирана в съобщение на Министерството на икономиката и индустрията. 

По време на брифинга стана ясно, че ръководството на ДКК е възложило на Съвета на директорите на "Кинтекс" да направи проверка на състоянието на дружеството и да направи доклад. Нитова констатира още, че старото ръководството, единствено от дъщерните дружества, не е представило нито годишния финансов отчет на дружеството, нито отчета за тримесечието до вчера.

Във връзка с изнесени неистини от бившия изпълнителен директор Александър Михайлов в редица публични изяви и твърдението му, че е сключил много изгоден договор за "Кинтекс" на стойност 42 млн. евро за износ на специална продукция, бе подчертано, че такъв договор не е намерен в дружеството. "Всички сключвани договори за последните шест месеца не са докладвани в Съвета на директорите. Следва извода, че Александър Михайлов е управлявал дружеството еднолично, не е спазвал правилата нито на устава на "Кинтекс", нито за правилата за работа на Съвета на директорите, нито договора за управление. Той не е уведомявал и ръководството на ДКК за сключваните договори", обясни Смиляна Нитова.

Изпълнителният директор на ДКК определи като по-интересни другите договори, които са сключвани. "Има такива, които преповтарят определена дейност, т.е. припокриват дейността на един граждански договор с друг такъв, който е действащ. Фрапантен е случаят с Агентския договор. Там са платени над половин милион долара за дейност, която е осъществена преди сключването на този договор. Интересно е, че за един ден е сключен договора, споразумението към него и е представена проформа фактурата от другата страна, а в едноседмичен срок е платена сумата", съобщи Нитова.

Какво става във ВМЗ

Нитова отбеляза по думите й друг фрапантен случай от работата на старото ръководство на "Кинтекс" - отказ от представителство на ВМЗ в Египет от страна на "Кинтекс" и прехвърляне на представителни функции на частна фирма БИМ, където Михайлов е бил на ръководна длъжност.

Самият факт, че се прехвърля представителство на държавно дружество от държавно дружество на частна фирма, в която Михайлов е бил част от оперативното ръководство на тези фирма, и то на дружества, които са в една система - на военно-промишления комплекс, е показателен, допълни Нитова.

Във връзка с протестите на ВМЗ Сопот заради смяната на ръководния екип Нитова заяви, че старото ръководство не е платило дивиденти на държавата от 2017 г. досега за 54,8 млн. лв. Тя успокои синдикатите във ВМЗ, че вицепремиерът Корнелия Нинова е обещала увеличение на заплатите.

На 3 юни ръководството на ДКК взе решение за смяна на борда на ВМЗ Сопот. Тогава вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова изтъкна три причини за смяната на ръководството на дружеството - влошено финансово състояние, отказ да се плати държавен дивидент и разпродажба на имущество зад гърба на принципала, без да е уведомено ръководството на ДКК.

Изнасяно ли е оръжие за Украйна

В отговор на въпрос председателят на Съвета на директорите на "Кинтекс" Анита Великова каза, че не разполага с информация дали предишното ръководство на дружеството е изнасяло оръжие за Украйна, но допълни, че ще бъде направена проверка по този въпрос.

Бившият шеф Александър Михайлов съобщи пред медиите, че е било изнесено оръжие за 200 млн. през Полша към Украйна. Той уточни, че става въпрос за снаряди за системите за залпов огън "Град".