"Булгаргаз" ЕАД внесе днес заявление за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на цена от 109,88 лв. за мегаватчас на природния газ за февруари с включени последно заявени количества от клиенти и отчетни стойности на ценообразуващите компоненти към 31 януари.

Предложената за утвърждаване цена е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС и се равнява на 56,18 евро за мегаватчас, изчислено по фиксинга на Българската народна банка (БНБ), съобщава "Булгаргаз".

Предложената да утвърждаване цена за февруари 2022 г. е по-ниска с 23,53 лв. на мегаватчас или със 17,64 на сто спрямо действащата през януари 2022 година.

За сравнение, цените на европейските газови пазари за доставки през февруари 2022 г. надвишават 85 евро за мегаватчас, пише в съобщението.

"Булгаргаз" ЕАД полага всички усилия да продължи да предлага по-ниска цена на природния газ в сравнение с цените на европейските газови пазари и през следващите ценови периоди, посочват още от компанията.