"Булгаргаз" ЕАД съобщи, че е внесъл в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цена за месец май 2023 г. в размер на 90,10 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Предложението е с 8.21% по-ниско от утвърдената регулирана цена за април 2023 г. (98,16 лева/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)

На 1 май 2023 г. в КЕВР ще бъде депозирано окончателно предложение за цената на природния газ за месец май с.г., при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 30 април. На 1 май регулаторът ще утвърди и цената за месеца.

74,59 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) е прогнозната цена на природния газ за юни 2023 г. Тя е със 17.21% по-ниска от внесената за утвърждаване цена за месец май 2023 г., отбеляза "Булгаргаз".

Финалното предложение за цената на природния газ за юни 2023 г., ще бъде депозирано в КЕВР на 1 юни 2023 г., когато регулаторът ще утвърди цената за месеца.

В утвърдената цена на природния газ КЕВР включва компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи (по Наредбата за регулиране на цените на природния газ) на "Булгаргаз" по съхранение на количества в газохранилището "Чирен".

Когато на 1 април утвърди цената за месеца, регулаторът отбеляза, че "Булгаргаз" е сключил след проведени търгове два договора за доставка на втечнен природен газ с търговци от региона по показатели минимална доставна цена и предложен начин на плащане.