Природният газ през април се очаква да бъде на цена от 98,08 лева/MWh. Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), предаде БТА.

Регулаторът обсъди направеното на 13 март първо заявление от обществения доставчик за утвърждаване на цена за април. 

На горепосочената дата "Булгаргаз" внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за април 2023 г. в размер на 103,08 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) - с 3.42% по-ниска от утвърдената регулирана цена за март 2023 г. (106,74 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която от своя страна беше с повече от 14% по-ниска от февруарската от 124,34 лв./MWh).

Ако КЕВР утвърди цена от 98,08 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), то природният газ през април ще се продава с 8,11% по-евтино. 

Сега Златева обяви и прогнозна, към днешна дата, цена и за месец май - около 88 лева за MWh. Към 13 март прогнозната цена на дружеството за месец май бе 92,54 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

"Булгаргаз" ще внесе на 1 април до 10:00 часа в КЕВР и окончателната си заявка за цена за текущия месец (може да е различна от 98,08 лева и ще зависи от борсовите котировки валутните курсове и др. фактори), след което регулаторът ще вземе окончателното си решение. Председателят на КЕВР Иван Иванов съобщи, че това ще стане на закрито заседание на 1 април от 15:00 часа.

Обсъждането в КЕВР идва два дни след обвиненията от страна на бизнеса, че "Булгаргаз" продава скъпо - на по-високи с 30% цени от борсовите. Доставчикът опита да обясни търговската си политика, като добави, че всеки потребител на газ е в правото си да търси друг продавач, от когото да купи

Няма заведено дело от "Газпром"

Няма заведено дело от страна на "Газпром експорт" срещу "Булгаргаз", каза още Деница Златева. Такова арбитражно дело е възможно във връзка с клаузата "Вземи или плати".

Златева обаче каза, че "Газпром експорт" е информирал "Булгаргаз" за възможността непогасени стари задължения да могат да бъдат заплатени по предоставена сметка в евро. Другата кореспонденция, която е имало между двете дружества, е била свързана с годишно потвърждение на салдата по сметките.

През февруари енергийният министър Росен Христов каза по Нова, че "Газпром" е поискал парична неустойка от България за суми по изтеклия в края на 2022 година договор - претенция, която по обяснението на министъря няма общо в евентуален арбитраж. Христов разясни, че става въпрос за отдавнашен финансов спор за сравнително дребна сума - за платени и доставени количества. Има разлика в осчетоводяването колко е доставено, колко е платено. , заяви енергийният ни министър Росен Христов.

По отношение на евентуален арбитраж експерти смятат, че "Газпром" няма да рискува с дело срещу "Булгаргаз", щом досега не го е направил. "Най-вероятно ще го загуби или поне има сериозен риск да го загуби, тъй като "Газпром" е нарушил споразумението. Може да цитира форсмажорни обстоятелства и други клаузи в договора, това е така, но все пак рискът и задължението да докаже позицията си ще е при "Газпром", а не при българската страна", коментира през февруари Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Той попита защо България не съди "Газпром"...