Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи предложения за допълнение на Кодекса на труда, чрез които методите за обучение и подпомагане в работна среда "менторство" и "застъпничество" да бъдат правно регулирани и да се използват в българските предприятия, съобщиха от Асоциацията.

Предложението e отправено към министерство на труда и социалната политика, като имащо право да предлага законодателни изменения и допълнения.

С промените в законодателната уредба се цели да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници и да се осигури приемственост в работните процеси.

Това е обявил днес на кръгла маса за обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.