Българският енергиен холдинг (БЕХ) е купил дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" от 121 млн. лева. Това съобщи изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов на днешното заседание на КЕВР, на което беше обсъдена цената на природния газ за ноември.

По време на заседанието стана ясно, че предлаганата цена от 124,76 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) от следващия месец може да бъде малко по-ниска, защото има леко понижение на стойностите на европейските газови пазари през последните няколко дни.

По повод дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз", Павлов обясни, че вчера е бил подписан договор за цесия между обществения доставчик на природен газ и БЕХ. Днес се очаква паричен превод.

Доставките на природен газ за ноември към столичното топлофикационно дружество са гарантирани, допълни Павлов. Същевременно изтъкна, че от "Булгаргаз" очакват едно трайно решение, което ще позволи на "Топлофикация София" да заплаща своите доставки.

Какво решение се очаква

Общо задълженията на "Топлофикация София" ЕАД към БЕХ към 21 октомври са 719 400 000 лева. Тези пари обаче не включват цесията, договорена и осъществена в последните дни (спомената по-горе).

Изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов заяви на 25 октомври, че холдингът ще предложи евентуалното придобиване на собственост в столичното топлофикационно дружество.

Николов смята, че дружеството "Топлофикация София" е изправено пред "дългосрочно хронично заболяване" и това няма да се реши с поредната цесия. До края на годината най-вероятно ще има ново натрупване на дълг към "Булгаргаз" и търсене на решение какво да се направи. А до 1 януари Комисията за енергийно и водно регулиране не може да регулира цената на "Топлофикация София".