Производителят на стомана АрселорМитал (ArcelorMittal) и стоманодобивният завод Илва (Ilva) в Таранто, който е под специално административно управление, подписаха днес допълнение към споразумението за възстановяване на Илва. То включва нов промишлен план с инвестиции в нисковъглеродни технологии.

Планът за съживяване на Илва, който беше завършен в края на 2018 година, засяга близо 11 000 служители, от които 8200 са в Таранто, в южната италианска област Пулия - едно от най-замърсените места в Европа