Имам удоволствието да ви представя поредният участник в платформата на Дир.бг за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат".

"Колкото по-рано един млад човек започне да мисли и да гради своето бъдеще, толкова по-рано той ще придобие сигурност и увереност, които от своя страна ще могат да бъдат основата, на която той да създаде свое семейство", споделя следващият гост на автора на платформата "Идеалният кандидат" Бисер Кунчев.

Коя е тя?

Казвам се Александра Цонева, на 21 г. съм от София. Средното си образование завърших в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев", специалност Недвижими имоти. След успешно положени теоретични и практически изпити по специалността придобих III-а степен професионална квалификация, професия Брокер. Към момента съм 3-и курс, специалност Бизнес икономика в Университет за национално и световно стопанство - София.

Откъде научи за платформата на Дир.бг за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат"? Какво най-много те впечатли в проекта?

За пръв път видях реклама на платформата в социална мрежа, която често използвам. Още тогава запазих публикацията, тъй като тогава започвах да търся възможности и обяви за стаж. След като разгледах сайта останах с приятно впечатление от широкия избор на компании от различни сфери, които предлагат стаж, събрани на едно място, също и от различните длъжности, за които се търсят стажанти. Това е идеална възможност за студенти, които още не са избрали своето направление за кариерно развитие.

Сподели ни твоето лично виждане - от кой курс един студент трябва да започне активно да търси стаж и защо? Провеждала ли си други стажове досега?

Трети курс от висшето образование е доста добър момент според мен един млад човек да започне да търси възможности, да се сблъска с различни длъжности, стилове на работа, за да разбере към кои от тях принадлежи. В моя университет през първите две години студентите учат общи дисциплини в направлението, в което са кандидатствали и приети. В трети курс се провежда ново класиране, което вече разпределя студентите по специалности, които те са избрали. Това е така, защото се предполага че през първите две години студентът, изучавайки различни дисциплини е разбрал към коя сфера проявява интерес и коя би могла да бъде неговата сфера за развитие за в бъдеще. Именно това е и моментът, когато ние, студентите, сме на прага на своята бакалавърска степен на висше образование и е време да се ориентираме за своето бъдещо кариерно развитие. Досега не съм провеждала стаж. В своето гимназиално обучение съм посещавала учебни производствени практики, свързани със специалността ми в компании за недвижими имоти, където се запознах отблизо с професията на брокера на българския пазар.

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove

Какви са обичайните проблеми, с които един студент се сблъсква, когато узрее за идеята и вече е активно търсещ възможности за стаж?

Когато един млад човек вече е достигнал този етап и знае в коя сфера иска да се развива и се изправя пред проблема за намиране на подходящ стаж. Подходящ не само по отношение на дадена длъжност, но и продължителност и форма на провеждане, тъй като все повече студенти, включително и аз самата започваме своя трудов живот още докато учим висшето си образование. Проблем би се оказало съчетаването на всички тези аспекти от живота на един млад човек - личен живот, текущи трудови правоотношения и стаж във връзка с бъдещо кариерно развитие. Сериозен проблем би се оказало и пренебрежението от страна на ръководителите спрямо стажантите. Все още на стажантите се гледа като на тежест, загуба на време и ресурси за компаниите, а не като на инвестиция в най-ценният актив- служителите.

Как си представящ идеалния стаж? Какво очакваш да се случи във времевите му рамки, което ще ти донесе необходимия опит, с който да се реализираш по-успешно в бъдеще?

Моите очаквания от стажа ми са да придобия най-точна представа за процеса на работа, както в конкретната компания като цяло, така и в длъжността в частност. Във времето, с което ще разполагам искам да видя максимално много дейности, свързани с човешките ресурси, към която сфера имам интерес. Също така фирмените ценности за мен са основополагащи за успешна кариера и стажът е идеалният начин да разбера доколко гъвкава съм аз. По време на моя стаж аз искам да се сблъскам с лидер, такъв, какъвто сме го изучавали в университета - вдъхновяващ.

Нека си представим, че ти си на мястото на отдела "Човешки ресурси" на дадена компания. Кои са съществените опорни точки, които би структурирала и предала в обявата, за да стигне до съзнанието на младите таланти, които биха провели стаж в нея?

При младите хора е ключово информацията да бъде поднесена на обичайно за тях "място". Както и в моя случай, това се случи в социалните мрежи. На следващо място е важно посланието да бъде поднесено кратко, точно и ясно, защото младите сме нетърпеливи и ако нещо не грабне вниманието ни, ние го подминаваме. Не по-малко важно е всяка компания да опише своите предложения що се отнася до продължителност на стажа, заплащане и форма на провеждане.

Колко важни са за теб първите стъпки в кариерата и защо?

Разбира се, че първите стъпки в кариерата са важни, защото могат да се окажат решаващи за по-нататъшното развитие на младия специалист. Има случаи, в които млад стажант попада в компания, която не споделя неговите ценности и възгледи по отношение на фирмена култура и това отказва този специалист не само от дадена компания, но и от сфера за развитие. Също така навлизайки в работната среда на дадена компания, младият специалист, без опит, би могъл да види у себе си недостатъци, които биха му попречили и да ги коригира навреме.

Дават ли университетите необходимото ниво на подготовка, за да възпитат професионалисти? Доколко е намесена практиката, в това което учите?

Моето мнение е, че човек се изгражда като личност на по-ранен етап, още в училищна възраст. Тогава той изгражда качества на личността, които в последствие биха могли да му бъдат от полза, за да стане професионалист в дадена област. Ролята на университета е да приеме вече изградени личности и да ги насочи към конкретна сфера за кариерно развитие. Разбира се, и в университета студентите се развиват, придобиват нови навици и комуникационни умения, което е безценно за по-нататъшното развитие. Конкретно моят университет смея да твърдя, че дава доста солидна подготовка на бъдещите специалисти. Това се дължи на разнообразието от специалности, различните предмети, които се изучават и събитията, които се организират. "Седмица на специалностите", програма "Еразъм+" и др. дават възможност на студентите за допълнителни изяви, които да ги тласнат към кариерно развитие в правилната за тях сфера.

Каква е значимостта на семейството ни, за да бъдем успешни?

Семейството има огромно значение за формирането на една успешна личност. Личният пример на родителите, спазването на етични норми на поведение, както и изконните ценности неизбежно формират и у младия човек правилната ценностна система. Именно тези фактори в последствие подтикват младия човек към стремеж за постоянство, самоусъвършенстване и развитие, както в личен, така и в професионален план. Чувството на принадлежност, гласуваното ти доверие и свободата да се развиваш неизбежно те водят към успех.

Какво е влиянието на приятелите ни върху бъдещите ни идеи за кариерно развитие? Успяваш ли да разграничиш личния живот и забавленията, така че да се съсредоточиш достатъчно върху обучението и придобиването на умения?

Приятелите, също като семейството имат важна роля за пътя, по който ще поеме един млад човек. Приятелите също дават пример, насока и идеи. Това какви са тези насоки и идеи зависи от това какви хора са нашите приятели. Ако се заобикаляме с хора, които нямат цели в живота, нямат ясна визия за своето развитие, то и ние самите не бихме могли да видим своите такива. Аз смятам, че е по-ползотворно и приятно за един млад човек да общува с хора на различна възраст, с различни професии, различни националности дори. Аз самата съм такава. Заобикаляйки се с различни хора, всеки със свои цели в живота ние разширяваме кръгозора си, разбираме за различни възможности и се възползваме от тях. Когато моите приятели са хора, споделящи моите ценности, хора с хъс и мотивация за развитие, аз съчетавам личния живот и забавленията с обучение и придобиване на умения, защото тези хора ме подтикват към развитие с личния си пример, карат ме да мечтая и да сбъдвам мечти. А това е изключително важно, особено за младият човек, защото както е казал британският бизнесмен сър Ричард Брансън: "Мечтателите движат света напред".

Къде би желала да развиеш кариерата си - България или чужбина?

Аз искам моето кариерно развитие да бъде в моята родна България. Смятам, че тук има достатъчно възможности, стига човек да има желание за развитие. 

Какъв съвет би дала на всички хора на твоята възраст, за да ги мотивираш да обърнат сериозно внимание на старта на професионалния си път?

Колкото по-рано един млад човек започне да мисли и да гради своето бъдеще, толкова по-рано той ще придобие сигурност и увереност, които от своя страна ще могат да бъдат основата, на която той да създаде свое семейство.