WorkTalent.com е новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

Чували ли сте приказката, че тези които умеят да контролират емоциите си, съумяват да управляват и живота си?

Запазването на спокойствие в кризисни ситуации е ключово. То ще ни предпази от взимането на прибързани решения. Дали е толкова лесно? Едва ли...но е изключително важно да опитаме. В такива ситуации бързо проличават натрупания от нас опит и дали разполагаме с умение за адекватна реакция.

Нека дефинираме емоционалната интелигентност!

Това е способността ни да разбираме и управляваме нашите собствени емоции, но в същото време и да разбираме тези на другите около нас и да ги взимаме под внимание.

Трябва да притежаваме няколко умения, за да приемем, че управляваме добре процеса:

  • самопознание и саморегулация, социални умения, емпатия и мотивация.

Възможността, бързо да разпознаваме емоциите, чувствата и потребностите на своите колеги или подчинени е основно средство за насърчаване на качествена и ползотворна работна среда. Възлова се оказва и ситуацията, в която успяваме да разберем нуждите на конкурентни на пръв поглед вътрешни екипи. Хубаво е да успеем да ги сплотим и убедим да работят заедно като колектив. Емпатията се счита за едно от основните умения на емоционалната интелигентност, което насърчава междуличностната комуникация.

Вероятно ви е направил впечатление фактът, че през последните години, все повече компании обособиха отворени пространства за работа, които позволяват по-пълноценна интеракция и усещане за екипност, за работа в екип. Към днешна дата пък са модерни видео комуникациите, които в хоум офис условия, държат жива връзката между различните отдели, колеги и характери.

Най-общото правило, което може да се изведе от горе казаното е, че процесът на адаптация към вашето подходящо поведение, генерирано от емоции ви, ще подобри емоционалната ви интелигентност.

По-доброто ниво на постигната емоционална интелигентност, гарантира и по-добри качествени показатели за успешно лидерство. За да бъдете добър лидер е нужно да се интегрирате в позитивна комуникационна среда със служителите и колегите ви, а това усещане да бъде пренесено и в комуникацията с вашите бизнес партньори. Демонстрираните от вас качества за невербално общуване, също ще бъдат оценени, на базата на вашето поведение и действия.

Изводът, който веднага можем да направим е, че по-високото ниво на емоционална интелигентност, може да доведе до много по-голяма производителност на компанията, по-силна сплотеност на колектива, по-добра работна атмосфера, както и до по-сериозно корпоративно самочувствие на всички ангажирани в процеса ваши служители и колеги.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com