Личната удовлетвореност и мотивация на работното ни място зависят от много и различни фактори, които всеки от нас определя и усеща различно. През последната седмица в поредната от анкетите ни за предизвикателствата на труда ни, се обърнахме към вас с въпрос, за да разберем кои са те? Попитахме ви:

Как измеревате успеха на работното си място?

  1. "Ако харесвам това, което правя" е определящо за 26% от гласувалите.
  2. "Високото и справедливо за нас възнаграждение" е важно за 21%.
  3. "Доброто психическо здраве" кара да се чувстват успешни 12% от анкетираните.
  4. "Никой не се бърка в работата и всичко зависи от нас самите" е отговорът на други 11%.
  5. "Имаме ясен от работодателя ангажимент за последващото ни развитие в компанията" е изборът на 9%.
  6. "Имаме висока длъжност" е определящ фактор за успех за 6%.
  7. "Имам много свободно време" е мотивацията на 5%.
  8. "Не съм сменил дълго работното си място" прави щастливи други 5%.
  9. "Имам дял от бизнеса на компанията" е основен фактор за 4%.
  10. "Намирам се в добра физическа кондиция" е отговорът на 1%.

В случай, че не сте участвали в анкетата и желаете да се присъедините към някоя от опциите и факторите за успех на работното място, можете да го сторите в коментари и да заявите вашето усещане.

Участвайте редовно в седмичните анкети, свързани с кариерните ни предизвикателства.