"Придържаме се към концепцията за "Изненадващото попадение" като за определени позиции залагаме на кандидати, отговарящи на търсеният личностен профил и мотивация, въпреки наличието на пропуски по отношение на техническите параметри, които сме заложили в началото", споделя Бойка Джартазанова, следващият гост на Бисер Кунчев в рубриката HR Guest.

Бойка Джартазанова е People & Culture Advisor в Меншън Технолоджи Енд Опърейшънс Сентър (Меншън) от 2020 г. През последните 10 години насочва развитието си в областта на човешките ресурси с акцент подбор на персонал. В момента отговаря за внедряването и подобрението на различни вътрешни инициативи и програми за професионално развитие в компанията, като поставя фокус върху обогатяването на корпоративната култура. Mansion Group е компания с над 18-годишна история в онлайн гейминга, наложила се като лидер с международно признание.

Има ли неудобни и задължителни въпроси по време на интервю и каква продължителност е критерии за проявен интерес към кандидата?

По време на срещите ни с кандидати за работа в компанията проявяваме гъвкавост в комуникацията. По този начин търсим комфорта на човека, с когото говорим, защото вярваме, че ролята ни е подпомагаща. Т.е. ние сме там, за да съдействаме на кандидата да представи своите умения по възможно най-добрия начин - само така бихме могли да придобием по-ясна представа за профила на всеки, с когото разговаряме.

Не се придържаме към определени въпроси, но задължително изследваме конкретни области, най-важните сред които са мотивацията за кандидатстване, очакванията за позицията и компанията, амбициите за развитие, желанието за придобиване и споделяне на знания.

За нас е важно да отделим необходимото време и внимание на всеки кандидат, който аргументирано заяви жeланието си да стане част от екипа ни. В зависимост от позицията, за която търсим човек, първият разговор може да трае до 60 минути, докато последващ такъв, на който присъства ресорният мениджър, може да достигне и до 90 минути.

Кои са най-ценните съвети, които бихте дали на човек, който отива на интервю? Възможен ли е според вас подход, в който изпращате онлайн съветите си към кандидатите предварително за най-важното и през време на самото интервю да видите как се е подготвил наистина?

В компанията ни вярваме, че най-правилната стратегия при явяване на среща за дадена вакантна позиция, е това да бъдеш естествен. Усилията, които кандидатите биха вложили в това да влязат в образа на някой друг, биха ги възпрепятствали да представят себе си по най-добрия начин. Тук ключова роля има и самият водещ на интервюто, които трябва да зададе рамка на комуникацията в разговора, да предразположи събеседника си, да демонстрира и провокира откритост и честност.

Ако преминем към подход, който дава възможност на кандидатите да се подготвят предварително, ще бъде интересно да наблюдаваме как са използвали ресурсите, които сме им предоставили в аванс, дали са наблегнали на някоя конкретна област, доразвили ли са в подготовката си някоя определена тема и т.н. Най-вероятно ползата ще е всеобща, от гледна точка на това, че ние бихме получили допълнителна информация що за човек стои пред нас, а самият кандидат би се усещал по-уверен и спокоен по време на срещата.

Колко важно е първото впечатление, когато видите един кандидат, още преди да сте задали въпроси и какви кандидати предпочитате: по-настъпателни или по-спокойни в подхода? Как отчитате фактора моментно Ваше и на кандидата настроение и как това се отразява в процеса на водене на интервю и изводите от него?

Учените са установили, че са нужни само няколко секунди, за да изградим в съзнанието си представа за човек, когото виждаме за първи път. В компанията се придържаме към провеждането на структурирани интервюта, което дава възможност на кандидатите да ни изненадат в процеса на събеседването. При всички положения тяхното поведение бива съпоставено спрямо търсения профил - за агентските ни позиции, занимаващи се с обслужването на нашите клиенти, е подходящ по-енергичен подход, докато при някои ИТ такива се търси баланс и спокойствие в представянето. Вярно е, че моментното състояние на всеки от участниците може да окаже влияние върху изхода от интервюто, но ние сме професионалисти и правим необходимото, за да игнорираме този елемент, фокусирайки се върху същността на събеседването и изведената от него информация.

Кое е надделявало досега в опита Ви при избор на кандидат - възнаграждението или желанието за развитие в компанията? Бихте ли назначили кандидат, ако не отговаря на много от условията ви, но виждате сериозен потенциал да навакса и развие липсващото?

Ние вярваме, че ключов за успеха фактор е наличието на силна мотивация за развитие на усвоените до момента и придобиване на нови компетенции и умения. Придържаме се към концепцията за "Изненадващото попадение" като за определени позиции залагаме на кандидати, отговарящи на търсеният личностен профил и мотивация, въпреки наличието на пропуски по отношение на техническите параметри, които сме заложили в началото. В такива ситуации излиза на преден план умението на мениджърите да потърсят, разпознаят и изследват потенциала на кандидата, без да позволят липсата на конкретна техническа подготовка да вземе превес в преценката им.

Как изглежда идеалният кандидат за работа във вашите очи и разбирания? Кои са трите най-ценни качества, които биха ви впечатлили? В какви корпоративни ценности възпитавате служителите си?

За всеки профил, който търсим, идеалният кандидат би притежавал различни характеристики. Ако разговорът протича продуктивно, изложат се ясни очаквания/изисквания и се постигне унисон между търсенето и предлагането, то тогава "имаме сделка". Има, обаче, няколко основни елемента, които не пропускаме да изследваме, когато провеждаме интервюта - наличието на открита комуникация, демонстрирането на увереност и степента на компетентност. Тези аспекти на поведението ни впечатляват, особено, ако са поднесени с непринудено отношение и ентусиазъм. Това до голяма степен се припокрива и с корпоративните ценности, които изповядваме в компанията:

Ние наистина проявяваме грижа - мислим за хората си и вярваме в тях; осигуряваме изключително добро клиентско обслужване; познаваме добре клиентите си и посрещаме техните нужди.

Ние харесваме това, което правим - влагаме страст в работата си с "аз мога" начин на мислене; поддържаме забавна и жизнена атмосфера; пренасяме този подход в работата с клиентите ни.

Ние сме експерти в нашата област - решени сме да постигаме целите си; имаме смелостта да внедряваме иновации и да приемаме промяната; не се страхуваме да правим грешки, а се учим от тях.

Ние постъпваме правилно - доверието, прозрачността и почтеността са важни за нас; ние изпълняваме обещанията си; ние правим много повече от регулаторните изисквания, за да защитим нашите клиенти.

Ние заедно правим разликата - работим като един екип, като едно семейство; ние сме отдадени на успеха на компанията.

Какви са впечатленията Ви от стажантските програми във вашата компания? Успявате ли да откриете достатъчно таланти, които да направят първите си кариерни крачки в нея? Какво мислите за новата вълна младежи, които идват от университетите?

Наясно сме, че живеем в предизвикателни времена, особено след настъпването на Ковид кризата от 2020 г., и поради тази причина даваме шанс на младите таланти да започнат работа в отдел "Обслужване на клиенти", дори да нямат и един ден трудов стаж зад гърба си. В една такава сложна обстановка ние вярваме, че трябва да си помагаме по всеки възможен начин. В тази връзка усилията по реализирането на стажантски програми в компанията са трансформирани в такива за привличането на трудов договор и развитието на учащи хора, част от които нямат предишен или релевантен опит.

Не можем да отречем, че младите хора, които са на пазара на труда днес, заразяват с енергията, позитивизма, самочувствието и свободата, които носят със себе си. В нашата компания ценим тези качества и сме ги превърнали в основа на корпоративната ни култура.

Разкажете ни с няколко думи най-важните акценти от Вашите първи стъпки в кариерата. Ако се върнете назад във времето бихте ли променили нещо? Кой е най-важният момент, който предопределя Вашата кариера?

Професионалният ми път стартира в сферата на обслужването на клиенти, като спецификата на работата успя да възпита у мен определени трудови навици, на които се опирам и до днес. Работата с много хора ме научи на изключително ценни неща, сред които гъвкавост, адаптивност, бързина. За щастие не бих искала да променя нищо от преживяното до момента, което не означава, че не съм правила грешки, но именно те са ми помогнали в израстването и трупането на познание. Днес смело мога да заявя, че работя това, което ме зарежда, което ми харесва, което ме обогатява и с голямо удоволствие го правя като част от екипа ни.

Промениха ли се критериите ви за оценка на работата на настоящи и бъдещи служители в условията на Ковид? Какви политики водите за стиковане на колектива и позитивна работна атмосфера?

Като че ли светът имаше нужда от Ковид сътресението, за да насочи погледа на бизнеса към всеки отделен индивид - към онзи служител, който от уюта на дивана в хола, успя да предпази световната икономика от тотален срив. С помощта на специализирани обучителни сесии лидерите в компанията успяха да проявят гъвкавост в тази ситуация и, развивайки своята емоционална интелигентност, да демонстрират доверие към всеки член от екипа си.

Въпреки физическата дистанция ние успяваме да поддържаме открита и честна комуникация, подкрепена от позитивно отношение и приятелски тон на общуване. Стремим се да компенсираме социалната изолация, трансформирайки предишните инициативи (happy hours, тиймбилдинги, турнири, групови събирания) във виртуални такива. През последната година и половина насочваме усилията си към организирането на виртуални състезания, разнообразни игри, тематични мастър-класове и други дейности, стимулиращи активното участие на служителите. Фокусът ни е да подпомогнем всеки колега да се усети част от големия екип. Подкрепяме събирането на малки групи, по възможност на открито, при спазване на всички мерки за безопасност, с оглед поддържане на корпоративната култура и заздравяване на екипния дух в компанията.

Кой работен модел предпочита вашата компания - работа в офис, в домашни условия или в зависимост от ангажиментите на всеки един? Очаквате ли след 2-3 години стандартното работно място да изглежда по различен начин?

С настъпването на кризата през март 2020 г. компанията успя да демонстрира така необходимите за оцеляването на всеки бизнес качества - гъвкавост, адаптивност и решителност, запазвайки високото качество на обслужване на клиентите си, фокуса върху разработването на нови пазари и надграждането на портфолиото от продукти и услуги. Сред основните приоритети бе сигурността на служителите и поради тази причина вече година и половина работим от комфорта на домашната обстановка. Решението бе взето изцяло с мисъл и грижа за хората, като, разбира се, бе подплатено с подсигуряването на абсолютно всички необходими за това ресурси - техника, ергономичен стол, бюро, финансово обезпечаване за покриване на режийни разходи, свързаност и др.

Следейки тенденциите в световен мащаб, а и от позицията на международна компания, вярваме, че работното място никога няма да бъде каквото беше. То ще бъде все по-разнообразно, динамично, предразполагащо и адаптивно. Напълно в унисон с това, което младото поколение търси и очаква. В тази връзка насочваме усилията си в посока превръщането на офиса в модерно, високотехнологично и зареждащо място за работа.

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
Българска Конфедерация по Заетостта е неправителствена организация, която обединява експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.