Когато човек е честен и справедлив по природа, то това негово усещане и виждане за правилност се пренася и в работна среда. Тази седмица въпросът ни за предизвикателствата на работното ни място е свързан с тази тема:

Помага ли в работен план силното ни чувство за справедливост?