Дали ходим с удоволствие на работа или я чувстваме като досадно задължение? Има ли нещо, което ни кара да сме вдъхновени или тя ни носи сериозен дискомфорт?

Въпросът ни през последната седмица беше свързан именно с част от горните въпроси:

Какво би било най-демотивиращото за вас на работното място?

  • 21% отбелязват липсата на интерес от преките им ръководители към тяхната персонална работа и резултати
  • 16% смятат, че невъзможността за развитие убива всякакво желание
  • 14% не харесват липсата на фирмена организация на процесите в нея
  • 13% усещат лошо отношение от колегите им
  • 12% споделят, че закъснението на месечното им възнаграждение е най-негативното и демотивиращо тяхно усещане
  • 10% очакват повече признание на успехите им
  • 2% имат нужда от повече помощ от колегите им
  • 2% не одобряват липсата на заплащане на извънреден труд
  • 1% казват, че губят работен ентусиазъм, когато компанията им не се развива

Очевидно, факторите за непродуктивен работен ден са много и различни. И все пак, компании, които са решили тези проблеми, не липсват. Не трябва да спираме да търсим идеалната за нас компания, но и ние трябва да бъдем добър пример, за да върви всичко така, както ни се иска на всички.

Участвайте в редовните ни седмични анкети за предизвикателствата на работното място.