Ако седнем на спокойствие и помислим колко много неща можем да правим и от колко разбираме, то веднага се прокрадва идеята да се занимаваме само с тях и да не робуваме на работното си място и компанията, в която изпълняваме трудовите си ангажименти. Или поне да печелим допълнително.

С тази тема е свързан въпросът ни през настоящата седмица.

Кои биха били предимствата на почасовата работа, при която печелите от различни ваши умения пред основната?