"Най-ценните кандидати са онези, които от самото начало си задават въпроса дали вярват в това, към което са се устремили, питат се как биха допринесли в развитието на нашия бизнес или в работата за конкретната длъжност, търсят примерите за себе си, за да подредят по-добре цялата картина", споделя Милена Дойчева, следващият гост на Бисер Кунчев в рубриката "HR Guest".

Милена Дойчева, Ръководител отдел "ЧР и Администрация" в Транзакт Юръп ЕАД. Почти от началото на професионалния ми път подпомагам организирането на работните процеси и стратегиите в управлението на екипи от хора - най-ценния актив за всеки работодател. Служебните ми отговорности включват процесите по администрирането на трудовите правоотношения, обработката на заплати в т.ч. изготвянето на цялата съпътстваща документация, разработването на програми за различни придобивки, оценка и развитие на служителите, както и не на последно място, дейностите по набиране и подбор. Изхождайки от нуждите на компанията за която работя, поставените цели и необходимите ресурси, използвайки натрупания опит и умения, се стремя да превръщам идеите на собствениците и ръководството в среда за съвместна работа с нашите служители. Работата ми е, да намирам подходящите стратегически способи, имащи за цел да подпомагат организацията при постигането на нейните корпоративни цели, посредством ефективното интегриране на професионалния и личностен потенциал на служителите.

Има ли неудобни и задължителни въпроси по време на интервю и каква продължителност е критерии за проявен интерес към кандидата?

Няма неудобни въпроси, стига те да са логична част от разговора с кандидата. Задължителни са всички онези въпроси, които ни ориентират предварително дали това е желана работа, с която кандидата ще се чувства добре, ще работи с желание, ще се отнася професионално и ще се впише в ритъма на екипа, дисциплината и динамиката, които са специфични за отделните направления на дейност и корпоративната култура на компанията.

Кои са най-ценните съвети, които бихте дали на човек, който отива на интервю? Възможен ли е според вас подход, в който изпращате онлайн съветите си към кандидатите предварително за най-важното и през време на самото интервю да видите как се е подготвил наистина?

Предварително изпращаме единствено покана с детайли за предстоящата среща (с уточнени формата на срещата - в офиса или онлайн, присъстващи колеги, времетраене и пр.), както и електронна препратка към интернет сайта на дружеството, в случай че кандидатът е подал документи към много работодатели, да се ориентира по-бързо с кого ще се срещне. Разбира се, очакваме хората да са подготвени, явявайки се на интервю, да са обърнали внимание на информацията в обявата, което спестява време, и на самата среща остава да се фокусираме върху естеството на работата и очакванията на двете страни. Ключът към успешното интервю е двете страни да проведат откровен разговор.

Колко важно е първото впечатление, когато видите един кандидат, още преди да сте задали въпроси и какви кандидати предпочитате: по-настъпателни или по-спокойни в подхода? Как отчитате фактора моментно Ваше и на кандидата настроение и как това се отразява в процеса на водене на интервю и изводите от него?

По-важно е да успеем да проведем искрен разговор, да разберем какви рискове е поемал човек в своя професионален път, как се е справял с предизвикателствата и как е постигнал успех, и какво счита за успех. Има припряни хора, които се справят перфектно, както и по-спокойни, които привидно изглеждат незаинтересовани, но това няма общо с уменията им да намират начини за справяне в различни сложни ситуации.

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove

Кое е надделявало досега в опита Ви при избор на кандидат - възнаграждението или желанието за развитие в компанията? Бихте ли назначили кандидат, ако не отговаря на много от условията ви, но виждате сериозен потенциал да навакса и развие липсващото?

В повечето случаи, при кандидатстване за редови позиции, на първо място човек трябва да има хъс, дисциплина, следвани от опита и знанията. При наличието на първите две условия, липсващите опит и знания могат да бъдат наваксани.

Как изглежда идеалният кандидат за работа във вашите очи и разбирания? Кои са трите най-ценни качества, които биха ви впечатлили? В какви корпоративни ценности възпитавате служителите си?

На интервютата се стараем да задаваме въпроси, които провокират въпроси. Зададените от кандидата въпроси му помагат да си представи как би работил, ако започне работа още на другия ден. Най-ценните кандидати са онези, които от самото начало си задават въпроса дали вярват в това, към което са се устремили, питат се как биха допринесли в развитието на нашия бизнес или в работата за конкретната длъжност, търсят примерите за себе си, за да подредят по-добре цялата картина. Това са обикновено хора, които ясно описват каква е била тяхната роля в досегашната им работа, защото няма маловажна работа. И ако човек е бил отдаден на работата си, той ще даде истински примери за своята роля и принос, независимо от естеството на работа. Доверието и откритата, директна комуникация са ключови за добрата екипна работа. Очакваме честност и желание да се отправя и приема конструктивна критика на всяко равнище в компанията. Новите служители идват в компанията, за да научат нещо от нас, както и ние от тях. Компанията е едно цяло, а не просто сбор от структурни единици в един офис. Решенията се взимат в колектив. Във всеки един момент служителите мислят и действат като екип. Удовлетворението на интересите на всяко едно звено спомага за успехите на компанията като цяло. Личният успех е по-ценен тогава, когато спомага за успеха на компанията. Хора сме и е човешко да правим грешки. По-важното е те да се обсъждат откровено и навреме. Целта е да се намират причините, да се избягва повторението им и хората да се учат от тях. Създаването на такава атмосфера на откритост, в която страхът от критика не съществува, също е част от корпоративната ни култура.

Какви са впечатленията Ви от стажантските програми във вашата компания? Успявате ли да откриете достатъчно таланти, които да направят първите си кариерни крачки в нея? Какво мислите за новата вълна младежи, които идват от университетите?

Ние сме компания, която досега не се е възползвала от стажантски програми, но сме отворени и наемаме хора с малък или без опит. Таланти се откриват трудно, поради което ползваме различни канали за подбор. Младите хора много често имат разнородни интереси и не винаги специалността в университета съвпада с това, към което са се насочили в действителност, което се вижда от техните странични занимания и преминати допълнителни курсове, доброволна работа по проекти и др.

Разкажете ни с няколко думи най-важните акценти от Вашите първи стъпки в кариерата. Ако се върнете назад във времето, бихте ли променили нещо? Кой е най-важният момент, който предопределя Вашата кариера?

Търсенето на източници на опит и знания ме отведе при най-добрите професионалисти в HR, за което съм им признателна. Смелостта и поемането на рискове, разбира се обмислени и доколкото е възможно в точния момент, имат трансформираща сила. Дори на пръв поглед безсмислен опит, от позицията на времето, се оказва изключително полезен в критични ситуации, затова не бих променила нищо.

Промениха ли се критериите ви за оценка на работата на настоящи и бъдещи служители в условията на Ковид? Какви политики водите за стиковане на колектива и позитивна работна атмосфера?

В малки екипи е невъзможно някой да реши да не свърши поставените задачи, само защото не го наблюдават, докато работи дистанционно. Всички от един екип работят заедно. Ръководителите на екипи знаят във всеки един момент кой колега е отговорен за определена задача, кой го замества, кой е информиран за протичането на задачата/ работата/ проекта и във всеки един момент може да се включи. Тази организация на взаимна заменяемост е основа за стиковането на колектива и добрата организация на работа. А при добре свършена работа, и атмосферата е позитивна.

Кой работен модел предпочита вашата компания - работа в офис, в домашни условия или в зависимост от ангажиментите на всеки един? Очаквате ли след 2-3 години стандартното работно място да изглежда по различен начин?

Като работен модел в условията на Ковид, прилагаме т. нар. "работа на капсули" - половината служители са в офиса, докато останалите работят дистанционно, след което капсулите се обръщат. Все още е рано да се предвиди как ще изглежда работното място след 2-3 години. Едно е сигурно, докато няма промени в законодателството, съобразени с практиката, някои процеси ще продължат да се извършват присъствено в офиса.