WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита: Трябва ли да отговаряме на мейли на колеги или ръководители в извънработно време?

  • 32% са категорични, че това е наше лично време и не биха отговорили
  • 19% са "За", ако темата не търпи отлагане
  • 17% споделят, че само ако е необходимо
  • 14% казват, че слагат ясни граници, за да се знае предварително
  • 11% отговарят положително, ако темата е важна и отговорът не търпи отлагане
  • 3% биха го направили, ако от това зависят собствените им задачи
  • 2% биха, но не всеки
  • 2% са на мнение, че понякога изглежда сме длъжни да отговорим, в интерес на работата и мястото ни в нея и никой не очаква друго от нас, освен да отговорим

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!