Обичайно, каквото възнаграждение и условия договорите на интервю за работа, такова остава до момента на напускане на компанията. С тази тема е свързана и днешната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Какъв тип са хората, които успяват да договорят по-високо възнаграждение?