Живеем в интересни времена, в които предизвикателството "Търсене на нова работа" става все по-голямо. Няма как да пропуснем темата за "новото нормално", което рязко промени нагласите и желанията ни за кариерно развитие. Разбира се, целите остават едни и същи - да открием най-доброто за нас работно място. В представите на всички ни има много и различни нюанси, които да покрият очакванията ни, но също толкова важно е да сме реалисти и правилно да оценим къде те се припокриват с възможностите ни.

Когато усетим, че моментът за промяна е настъпил, тогава резонно идват и въпросите - как и къде да открием работодателя и позицията, които ни удовлетворяват и вдъхновяват?

Нека разберем решението на всеки.

За целта отбележете една от опциите в нашата анкета, а ако имате различен от посочените подходи, очакваме коментарите ви. По-интересните от тях ще бъдат обобщени и публикувани допълнително.