Всеки от нас има различно усещане за това дали се развива успешно на работното си място. Факторите за това са много и различни и зависят от нашата лична удовлетвореност.

Затова, през тази седмица ви задаваме въпроса: