WorkTalent.com е новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да се опитаме да подобрим комуникационната среда между работодател и кандидат, ви попитахме в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Как изглежда най-привлекателната обява за работа?

  • 80% са категорични, че трябва да е стегната, ясна и конкретна
  • 15% споделят, че трябва да акцентира върху това какъв профил на кандидат очаква компанията
  • 3% посочват, че е важно да се знае кои изисквания са задължителни и кои пожелателни
  • 2% изказват мнение, че обявата трябва да е поднесена в по-увлекателен стил

За да коментираме темата и резултатите от анкетата, от WorkTalent.com се обърнахме за експертно мнение към Виолина Енчева, представител на агенцията за подбор на кадри "Astrea Recruitment".

Г-жо Енчева според анкетата на WorkTalent, категорично на преден план излиза мнението на цели 80% от анкетираните, че идеалната обява трябва да е ясна, кратка и конкретна. Как бихте коментиралa този резултат и становище?

Бих казала, че една обява за работа зависи много от позицията, за която е написана. Напълно съм съгласна, че обявите за работа трябва да са ясни и лишени от клиширани изрази, като 'Добри комуникативни умения' или 'Умения за работа в екип', тъй като от самата позиция става ясно, че се изискват тези умения. Обявата за работа няма как да бъде кратка, ако позицията е свързана със специфични технически компетенции, които винаги е добре да бъдат описани максимално ясно и понякога това прави обем в текста. Повечето обяви за работа са сухи и пълни с неточна информация или имат изисквания, които не отговарят на търсенето на профила. Човекът, който пише обявата, винаги трябва да има комуникация с Hiring Manager-а, за да може да вникне по-детайлно в профила на дадената позиция и, респективно, да напише по-точна и ясна обява за работа.

Други 15% споделят, че компанията трябва да акцентира повече върху профила на кандидата, който най-много би паснал на нейното търсене. Според Вас възможно ли е точката за изисквания в една обява да изглежда в разказвателен стил, който да накара кандидат да разпознае себе си?

Напълно съм съгласна, че обявите за работа трябва да бъдат максимално разчупени или, по-друг начин казано, максимално близки до хората, за да имат кандидатите възможността да се разпознаят в тях. Трудно ми е да си представя как би изглеждала обява в разказвателен стил за счетоводител, например. Този стил на обява би бил най-подходящ за кандидати, търсещи роли, свързани с креативна работа, но за други кандидати това може да бъде отегчително, и те може да предпочитат точни и ясни пунктове в подреден текст. Не вярвам, че има унифициран формат за обяви за всички видове длъжности. По-скоро обявата трябва да бъде напълно съобразена с позицията и аудиторията от кандидати. Кандидатите биха се разпознали по-лесно в една обява за работа, ако тя съдържа повече информация за компанията, добре описани изисквания и социални придобивки, например. Лично аз бих се придържала към този модел.

Много обяви имат прекалено много изисквания, които автоматично слагат спирачка на кандидатите. В друг случай се лутат кои са задължителни и кои пожелателни и обикновено не рискуват. Възможно ли е в една обява за работа компанията да пише кои са минималните задължителни изисквания, които един кандидат трябва да покрие, без които е невъзможно да бъде поканен на интервю?

За съжаление дори в обявата да се напише какви са минималните изисквания, ще продължи тенденцията, в която определени кандидати ще намират стопер да кандидатстват по нея, защото смятат, че не покриват тези изисквания, както ще има и други доста по-смели кандидати, които няма да покриват изискванията, но ще кандидатстват. Това ще остане така защото винаги ще има кандидати, които не четат обявите за работа с разбиране, тъй като вероятно опитът им е показал, че повечето са с малко информация и повече пълнеж, но не и това, което им е нужно да съдържа дадената обява. За да се повиши процентното съотношение на качеството на влезлите кандидатури, трябва да се повиши и качеството на обявите за работа. Няма как да имаме буквалност в една обява освен ако не описваме нужни технически или други специфични умения.

Нашата практика показва, че в част от компаниите обявата за работа и длъжностната характеристика са почти едно и също нещо, като при назначаване на служителя се вижда, че е направен компромис с част от изискванията, а други негови компетенции са взели превес в избора за него, които пък не присъстват нито в обявата, нито в длъжностната характеристика. Още преди много години отмина времето на подбора по метода "copy/paste", тоест каквото търсиш, това намираш. Мисля, че вече сме се адаптирали към новата реалност, която е свързана с многократно по-високи усилия за намиране на значително по-малко хора. Всички работодатели изпитват трудности в намирането на добри специалисти и в повечето случай са принудени да адаптират определени позиции спрямо нивото на компетенции на наетия човек или да инвестират време и ресурси, за да го обучат и той да достигне до нивото, което е необходимо за заеманата длъжност. За съжаление ние наблюдаваме засилваща се тенденция в начина, по който някои кандидати с по-слаби умения от други биват назначени за определена длъжност, а други, които просто не успяват да се продадат добре на интервюто за работа, но също така заслужават въпросното работно място. Тук ролята на рикрутъра е от изключително ключово значение, защото един добър рикрутъра винаги успява да види потенциална и онова, което кандидата крие от скромност или неувереност.

Какво мислите за идеята една обява за работа да бъде по-разчупена, в по свободен стил, да си го кажем направо, написана от криейтив отдела на компанията?

Това е много добра идея, стига криейтив отдела да е запознат добре с изискванията за криейтив ролята на счетоводителя например. Но да, считам, че един добър копирайтър от същият отдел би свършил чудесна работа.

Има обяви, за които просто няма как да се използва твърде свободен или разчупен стил. Бих дала пример с автобиографиите. Виждате, че с времето попадате на все повече цветни и разчупени стилово автобиографии. Те обаче имат структура, която е много важна за тяхната цел. Същото е и с обявите за работа. Тя може да се направи от дизайнер, за да изглежда красива и цветна, но трябва да съдържа своята правилна структура, за да може да изпълни целта си, а именно да презентира определена позиция и да привлече възможно най-много кандидати. Разнообразието в начина, по който се представят обявите, може да бъде ключов фактор за привличане на различни типове кандидати. Всеки един стил има своето място и роля в зависимост от съдържанието и целите на обявата. Важното е да се намери балансът между креативност и яснота, за да се гарантира, че обявата е привлекателна и ефективна за целевата аудитория.

Колко важно е заглавието на обявата за работа? Каква информация носи то и ако е представено по-различни начини, това променя ли драстично какви кандидати биха и обърнали внимание?

Заглавието на обявата за работа действително играе ключова роля в привличането на внимание и убеждаването на кандидатите да кандидатстват. То е първото нещо, което потенциалният кандидат забелязва, и може значително да влияе на това дали ще решат да прочетат повече за позицията. Има период, в който масово кандидатите не четяха обявите ни за работа, но кандидатстваха заради заглавието на позицията, посочена в нея. Кандидатите трябва да могат лесно да разберат каква е реалната роля, която се предлага, и да не бъдат заблудени от общоприетите термини.

В различните компании обаче на база на структурата им "Мениджър" в длъжността, не винаги означава това, което те смятат, че значи :) Често сме срещали позиции, в които "Мениджър" не е някой, който управлява нито хора, нито процеси. Това може да бъде доста подвеждащо за кандидатстващите. Важно е името на позицията да съответства на ролята, за да бъде максимално ясно за кандидатите. Срещали сме и случай, в които позицията звучи по-ниска отколкото е самата роля. Когато ние пишем обява за работа за наш клиент, се стараем да балансираме и изчистим разликите, за да можем да бъдем максимално коректни и информативни към кандидатите.

Трябва ли в една обява да има посочено заплащане или поне някакъв диапазон? Това какво променя, ако го има или не?

Смятам, че е добре в обявите за работа да бъде посочено възнаграждението. Това спомага за филтриране на кандидатите и може да намали броя на хората, които кандидатстват, когато възнаграждението не отговаря на техните очаквания. Ще бъде жалко ако те изгубят своето и времето на компанията, в която кандидатстват до финален етап на интервю, където да откажат оферта поради причина възнаграждение. От друга страна компаниите, които дават наистина добри възнаграждения за предлаганата позиция, могат да спечелят повече кандидати, като обявят възнаграждението си. Все повече компании приемат този подход, особено в светлината на нарастващата конкуренция на пазара на труда и важността на прозрачността в процеса на подбор.

Може ли една обява да започва директно с придобивките, заплащането и какъв профил търси компанията и тогава да е описателната част?

Защо не?! Всичко е възможно на база на позицията и компанията, която я предлага. Условията на работа и възнаграждението са важни за всеки един кандидат. В крайна сметка хората продават опита и уменията си и биха били привлечени от повече информация за условията в компанията, корпоративната култура, както и за възнаграждението, особено когато са наясно със задълженията и отговорностите, в случаите, когато имат богат опит на идентична позиция.

Нека завършим днешното ни интервю с въпроса - как изглежда най-привлекателната обява в очите на Виолина Енчева?

Важна информация за компанията:

  • описание на компанията по начин, който да покаже не само предмета на дейност, но и ценните предимства на компанията (от колко време е на пазара, в колко държави оперира, колко офиса има, колко служители има, спечелени награди и признания).

Ясно заглавие на позицията:

Задължения, отговорности и нужни умения в едно:

  • задълженията и отговорностите да бъдат сведени до най-съществените за длъжността и описани ключовите технически компетенции и умения, ако се изискват такива.

Подчертаване на уникалните предимства на работодателя:

Ясна информация за кандидатстване и обратна връзка:

  • посочване на начина за кандидатстване, пояснение на начина за обратна връзка ("ще се свържем само с одобрените кандидати" или пък защо не "ако смятате, че не сте подходящ за тази позиция, но искате да станете част от нашата компания, моля отбележете това в кандидатурата си" .

Добре структуриран текст:

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com!