"Всеки ден трябва да си по-добър от това, което си бил вчера. Успехът за мен е бил резултат от търпение, сила на волята, самоусъвършенстване, инвестиране в собствения ми потенциал, проби, грешки, упорит труд и това между и наред със задълженията ми на майка и грижа за семейството", споделя Петя Мургова, която е и следващият гост на Бисер Кунчев в рубриката "HR Guest".

Коя е тя?

Петя Мургова е адвокат с 30 години професионален опит, завършила Софийски университет, основател и управляващ партньор на АДД "Мургова и партньори". Специализирала в областите: разрешаване на спорове, водене на преговори, сливания и придобивания, структуриране на икономически групи, медицинско право и фармация, защита на търговската тайна, недвижими имоти и строително право. Управляващ партньор на Балканска асоциация за разрешаване на спорове. Медиатор. Арбитър по търговски дела в АС на БСК, АС към КРИБ.

Адвокатско дружество Мургова и партньори е водеща адвокатска кантора, с над 15 годишен опит в консултирането на международни и местни клиенти в сферата на корпоративното и дружественото право, сливания и придобивания, обществени поръчки, здравеопазване и фармация, недвижими имоти и строителство, процесуално представителство в съдебни и арбитражни производства.

Адвокатското дружество има изключително висока съдебна успеваемост. Нашият екип е специализиран в решаването на сложни и комплексни съдебни казуси, познаваме бизнеса на клиентите си и стоим близо до тях, като им помагаме да преминат през правните предизвикателства, които развитието на бизнеса поставя, като се чувстват спокойни и защитени за правната си сигурност. Характеристиките, които отличават "Мургова и партньори" от другите кантори, са персонализирани и интегрирани услуги, индивидуален подход към всеки казус, нестандартни решения, както и впечатляваща съдебна успеваемост. Нашето верую е: Обичайки правото, ние служим на нашите клиенти!

АДД "Мургова и партньори" е носител на множество награди: наградата "Кантора на годината за 2019" в годишните Национални награди за правосъдие, през последните 6 години неизменно дружеството е поставяно в челните позиции на топ канторите в България според утвърденото международно издание Legal 500 в областите: търговско и корпоративно право, недвижими имоти и строителство, здравеопазване и фармация, процесуално представителство и алтернативни методи за разрешаване на спорове

Аз и екипът ми работим за изграждането на висок морал на адвокатската професия, както и за издигането на принципа за върховенството на правото . И отговорност към обществото, чрез грижата ни - Колонката на "Мургова и Партньори" в специализирано списание и седмичния нюзлетър, чрез които даваме нашият принос към обществото, към клиенти и партньори да ги информираме за актуалните юридически новости в България и ЕС, както и регулярните ни публикации и материали в социалните медии- в Линктин, по обществено значими теми и анализ на законодателството и съдебната практика!

Нашата кауза е да възпитаме такава осъзнатост в България за навременно и предварително ползване на адвокатските услуги, а не само за разрешаване на проблем, когато е възникнал вече и когато възможностите за реакция нерядко са ограничени.

Има ли неудобни и задължителни въпроси по време на интервю и каква продължителност е критерии за проявен интерес към кандидата?

Както във всички отношения в живота има граници, които не следва да бъдат преминавани, така и по време на интервю, има два въпроса, свързани с религиозна принадлежност и полова ориентация, които за мен са граница, която не следва да бъде прескачана. Сред любимите ми въпроси са тези, чрез които да проверя дали кандидатът се е запознал и информирал предварително къде отива на интервю, дали се е запознал със сайта на кантората ни, какво знае за нас и кое го е заинтригувало конкретно, за да кандидатства или е пускал на сляпо заявление ? От отговора тук се разбира дали кандидатът е наясно и мотивиран да работи точно при нас, и винаги си проличава задълбочения интерес, а не проформа такъв. Тъй като за мен добрият юрист е този, който освен добре подготвен юридически може да преведе клиента през интелигентния прочит на закона, намирайки креативно решение на казуса. Ето защо, винаги питам кандидатите за работа при нас кои са били техните креативни хрумвания и предложения, независимо дали са на професионална или лична тема, както и как са реагирали в трудна ситуация, в която изглежда, че няма изход. Отговорите на тези два въпроса са водещи при избора ми. Сред топ въпросите ми винаги са: Кое е важно за кандидата в съответния момент от живота му и как кантората може да му помогне в реализирането на тази цел?

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove

Продължителността на интервюто зависи и от самия кандидат - колко е задълбочен в представянето си на интервюто и колко е подготвен за него. Азот своя страна, отделяйки от собствено си време и времето на екипа при провеждане на интервю се опитвам да предразположа кандидата да покаже своите предимства и силни качества, така и двете страни оценят времето, отделено за интервюто, като смислено и добре "изразходвано" време независимо дали то е продължило 40 или дори 60 минути.

Кои са най-ценните съвети, които бихте дали на човек, който отива на интервю? Възможен ли е според вас подход, в който изпращате онлайн съветите си към кандидатите предварително за най-важното и през време на самото интервю да видите как се е подготвил наистина?

Подготвеност, мотивираност, добросъвестност, емоционална интелигентност са качества, които са важни за всеки работодател и напълно кореспондират и следва да са важни и за осъзнатостта на кандидата за неговата степен на преценка дали и доколко ги притежава. Развиването на тези качества за мен са залог за успех, както на интервю, така и по време на самата работа. Живеем във времена със силно компрометирана духовност и доброта, следвани от девалвация на ценностите. Макар да е трудно от едно-две интервюта да провериш мотивацията на един кандидат, но при всички случаи добрата подготовка е заявка и предпоставка за мотивация за тази работа, а това е сред моите топ приоритети по време на интервю. Доста добри и подготвени юристи губят своята мотивация само след няколко месеца като видят трудностите или след няколко години работа, като се сблъскат с реалността и видят, че успехите не идват така бързо, а са резултат от дълъг труд. Правото е дисциплина по бягане на дълги разстояния, не е за спринтьори.

Колко важно е първото впечатление, когато видите един кандидат, още преди да сте задали въпроси и какви кандидати предпочитате: по-настъпателни или по-спокойни в подхода? Как отчитате фактора моментно Ваше и на кандидата настроение и как това се отразява в процеса на водене на интервю и изводите от него?

Винаги гледам да отделя от моето лично време за среща с кандидатите, защото е важно моето светоусещане и наблюдение към конкретния кандидат и защото инвестирането на лично време в началото винаи спестява време по- късно.. Обичам тези срещи . От една такава среща можеш да научиш много и съответно да пропуснеш много или всичко, ако не си на 100 % отдаден и присъстващ. А това може да ти изиграе неприятна шега. В нашата професия едно от важните качества, които следва да има един добър адвокат е да е гъвкав и да е готов да учи, така, че винаги имам въпроси, с които проверявам тези две качества. Колкото и да ни влияе настроението ни, е важно да сме спокойни, максимално неутрални, за да създадем подкрепяща и приятелска среда, за да може и кандидатът да е спокоен и даде максималното от себе си, да бъде предразположен да бъде честен, за да може да покаже качествата, които още на първа среща са лесни за улавяне. Енергията на кандидата и езикът на тялото са от изключително значение за първоначалните впечатления, които той оставя - усмивка и подходяща реакция са добри индикации за успешно интервю. За добрия кандидат за позицията на адвокат винаги от значение са подходящия външен вид, чистия изказ и начин на изразяване.

Кое е надделявало досега в опита Ви при избор на кандидат - възнаграждението или желанието за развитие в компанията? Бихте ли назначили кандидат, ако не отговаря на много от условията ви, но виждате сериозен потенциал да навакса и развие липсващото?

Едни от най-успешните ми интервюта са били, когато търся един човек с определен профил, а вземам двама, като макар да не отговаря на обявения профил като специализация и опит, но кандидатът има качества, които ценя, с които би се вписал в екипа и има потенциал да развие липсващото. Щастлива съм, че не ме е подвела интуицията ми и сме заедно дълги години с някои от тях и вече са на позиция партньор в кантората. И двете предпоставки говорят еднакво много за кандидата - възнаграждението и желанието за развитие в компанията. Оценявам високо кандидат, който е готов да слезе под нивата, които е получавал досега, за да се докаже, да се впише в екипа и даде от себе си, за да заслужи мястото си в нашия екип.

Как изглежда идеалният кандидат за работа във вашите очи и разбирания? Кои са трите най-ценни качества, които биха ви впечатлили? В какви корпоративни ценности възпитавате служителите си?

Емоционална интелигентност, мотивация и подготвеност - както споменах и по-горе, това са качествата, които за мен са водещи при провеждането на интервю и първоначалната оценка за кандидатите. Езикът на тялото също е сериозен индикатор и от изключително значение за всеки кандидат - още повече, че той е водещ в комуникацията с клиенти, изграждане на силни връзки на доверие в екипа и с клиентите, както и не на последно място при воденето на битки в съдебната зала. Добросъвестността винаги е залог за изключителност, наред с честност и самокритичност, задължително в нашата професия е важно да обича правото и хората, да има желание за развитие, да проявява грижа и отговорност, да е емоционално интелигентен. В допълнение, кадърният юрист следва да търси и да може да обоснове креативни, нестандартни решения на наглед стандартни въпроси. Корпоративните ценности, в които вярваме са : Да даваме винаги повече от колкото ни плащат. Да вярват и са съпричастни с целта на кантората "Loving the law, we serve our clients".

Какви са впечатленията Ви от стажантските програми във вашата компания? Успявате ли да откриете достатъчно таланти, които да направят първите си кариерни крачки в нея? Какво мислите за новата вълна младежи, които идват от университетите?

Имаме изключителен опит в стажантските програми на кантората. Най-успешните ни адвокати са тези, които са тръгнали от стажантска позиция в кантората, работили успешно през целия период на следването си и които са развили качествата, които търсим и чиито качества в тяхната съвкупност е предупределила избора ни да им предложим впоследствие работа в кантората. За времето на работата си при нас те успяват да покажат и развият ценни качества - екипност, критично мислене, синтезиране на важна и решаваща информация от нормативните актове и съдебната практика и доктрина. Имаме менторска програма в кантората и младите колеги работят, подпомагани от своя ментор за развиване на тези важни качества и за развиване на екипност, корпоративни ценности и трупане на опитност в различните сфери, в които кантората работи. Целият ни екип се включва в различните етапи от обучението им в кантората, което е допълнителна мотивация за развиване на критично и самостоятелно мислене, лоялност - нещо което не се учи в правните факултети. Младите колеги, включително и студентите от университетите (които се присъединяват към екипа в рамките на стажантските ни програми) са много информирани и имат желание да учат и да се развиват, често обаче им лисва лоялност и чувството за принадлежност. Много от тях подхождат към кариерното си развитие с принципа "всеки е заменим" и "аз искам да получа (много) веднага и сега". Всеки който стане част от нашия екип следва да се припознае в ценностите на кантората и да усети нашата енергия, за да бъде приет и да се превърне в пълноценно попълнение към екипа.

Разкажете ни с няколко думи най-важните акценти от Вашите първи стъпки в кариерата. Ако се върнете назад във времето бихте ли променили нещо? Кой е най-важният момент, който предопределя Вашата кариера?

Завършването на образованието ми съвпадна с падането на комунизма на власт и началото на демократичните промени. Бяха времена на промени и имах шанса да поема много важни и големи клиенти, да структурирам големи икономически групи, които демокрацията налагаше естествено. Беше ми възложено да регистрирам холдинг и то месец след излизането на Търговския закон през 1991 година. Нямаше нито кой да ти даде бланка или да те е научи кое как се прави. И тогава идва на помощ - смелост, хъс, самоусъвършенстване и чиракуване сам на себе си. Заложих на тях. Всеки ден да си по-добър от това, което си бил вчера. Успехът за мен е бил резултат от търпение, сила на волята, самоусъвършенстване, инвестиране в собствения ми потенциал, проби, грешки, упорит труд и това между и наред със задълженията ми на майка и грижа за семейството. Намирала съм нестандартни решения на вече решени казуси, които впоследствие промениха съдебната практика и това бързо създаде доверие и натрупах клиентела. Успехите в съдебна зала ги последваха бързо. Спомням си за едно такова решение относно преобразуване на презумпцията за съвместен принос, когато имуществото служи за дейността на едноличния търговец и пряко обслужва целите на търговеца по мое дело на мой клиент и ВКС се произнесе и промени практиката .Смелост и постоянство, хъс и страст са били винаги водещите ми принципи на работа и те са били залог за достойнство, за успех. Вярвам в Айнщайн, който казва, че "който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново". Винаги съм искала да бъда адвокат, още от 7-годишна и досега вярвам, че правото е изкуство за доброто и справедливото и служа на моите клиенти, обичайки правото.

Промениха ли се критериите ви за оценка на работата на настоящи и бъдещи служители в условията на Ковид? Какви политики водите за стиковане на колектива и позитивна работна атмосфера?

Горда съм с моя екип и мисля, че това е най-голямата ми инвестиция и успех. Политиката е доверие, честност, отдаденост и отговорност . Обичаме да сме заедно, да се смеем, да обсъждаме казуси, да се предизвикваме да даваме най- доброто от себе си, да си кулинарстваме, изградили сме екипност и заедност и това ни прави силни! Макар да имаше период на работа от в къщи, считам, че сме най- успешни и мотивирани, когато сме заедно и можем лично да обсъдим казуса и практиката ни е показала, че това е в пъти по-ефективно. Разбира се, че винаги имаме отворена възможност за работа от в къщи и подкрепяме служителите си с малки деца като им даваме възможност да работят от в къщи.

Кой работен модел предпочита вашата компания - работа в офис, в домашни условия или в зависимост от ангажиментите на всеки един? Очаквате ли след 2-3 години стандартното работно място да изглежда по различен начин?

Очаква се Хибридната форма на работа да стане водеща в близко бъдеще и тя ще замести обичайния модел на работа. И сега това е практика при голяма част от клиентите ни - IT и компании и високо технологични компании. Със сигурност ще отпаднат доста професии и обичайното работно място ще се промени и трансформира, но се надявам, че адвокатската професия като една от древните пофесии и доверието между адвокат и клиент, на което се основава ще продължат да съществуват векове напред.