Офис площите отбелязват плавно възстановяване като наемна активност и остават най-солидният инвестиционен актив, независимо от несигурността на пазара. Това показва анализът на консултантската компания за бизнес имоти "Къшман енд Уейкфилд фортън" (Cushman&Wakefield Forton) за първата половина на 2022 г., съобщиха от компанията.

В анализа се отбеляза и раздвижване в сегмента на търговските площи, както и продължаващ интерес към придобиване и развитие на логистични проекти.

"Сделките с офис площи доминират целия регион на Централна и Източна Европа през първата половина на годината, тъй като предлагат относителна стабилност в общата несигурност", обобщи Явор Костов, управляващ партньор в "Къшман енд Уейкфилд.

Данните на "Къшман енд Уейкфилд" за региона също показват значителен превес на инвестиционните придобивания на офис проекти над останалите. Според статистиката на групата през първото тримесечие на 2022 г. те са формирали почти 44 на сто от общия обем на пазара при 36 на сто за търговските площи и едва 13 на сто дял на транзакциите с индустриални и логистични обекти. Общо инвестиционните придобивания за региона за периода са на стойност 2.8 млрд. евро.

"Важно е да се отбележи, че през последните тримесечия наблюдаваме все повече транзакции с готови портфолиа от имоти във всички сегменти на пазара. Това е резултат от консолидирането на собственост през предходните години, когато инвестиционната активност беше доминирана от сделки с единични активи", обобщи Костов.

През последните месеци се очертава тенденция купувачите по-трудно да взимат решение, което води до забавяне на инвестиционната активност в Централна и Източна Европа. Това е резултат от войната в Украйна, общата несигурност, както и от постепенното покачване на лихвите.

Подобни процеси, макар и със закъснение, се очакват и в България. През първото тримесечие на 2022 г. българският пазар отбеляза относително слаба активност за периода с общ обем от сделки малко над 36 млн. евро. По-големите транзакции са в сегментите на офисните и търговските площи.

Най-отчетливият тренд е постепенното възстановяване на офис пазара, подкрепено от политиката на големи компании за връщане на служителите в офиса. През първото тримесечие на 2022 г. наемната активност в България отбеляза значителен ръст спрямо предходни години с подписани договори и подновявания на наеми за общо 44 032 кв. м. Най-голямата сделка за периода е подновяването на договора на "Термо фишър" (Thermo Fisher) за 9000 кв. м в "Мегапарк" (Megapark) с посредничеството на "Къшман енд Уейкфилд".

Офис пазарът преминава през осезаема трансформация, свързана с налагането на хибридния модел на работа, оптимизирането на наетите площи и все по-силното навлизане на гъвкавите офис решения. Двигател е новият начин, по който компаниите в глобален план организират работния си процес и дейността на екипите си. За тях офисът вече не е просто място за работа, а пространство за социализиране, обмяна на идеи, контакти и сплотяване на служителите.

"Наемателите вече са с много различен профил спрямо тези преди две години. Заради хибридния модел на работа търсят реорганизация на заеманите площи и все по-често - комбинация от стандартен офис и споделени работни пространства, която им позволява да са гъвкави", обобщи Йордан Кръстев, мениджър "Офис площи" в "Къшман енд Уейкфилд".

С оглед на тази тенденция очакванията на "Къшман енд Уейкфилд" са коуъркинг пространствата постепенно да станат задължителна част от микса от площи на големите офис проекти в София. Към момента този тип площи в столицата наближават 50 000 кв. м. Най-новият проект е My Flex Coworking, който отвори на 2 400 кв. м в Megapark и се управлява от "Къшман енд Уейкфилд".

"Данните сочат, че заетостта на споделените офиси се върна на нивата от 2019 г., като средно за София в момента тя е над 70 на сто, а при големите оператори с площ от над 2000 кв. м - над 80 на сто", посочи Красимир Петров, Асет и пропърти мениджър в "Къшман енд Уейкфилд".

Променя се и профилът на наемателите на споделени офиси. Това вече не са предимно стартъпи или хора със свободни професии, но и конвенционални, установени или растящи компании. От една страна, в коуъркинг пространството и сервизираните офиси те намират гъвкавост извън стандартните 5-годишни договори за наем на пазара. От друга страна, разходите в споделените пространства се оптимизират по-лесно, тъй като наемателите нямат ангажимент към обзавеждане, оборудване и консумативи и същевременно разчитат на ротационния принцип на работа, което им позволява да поддържат по-малко работни места отколкото брой служители.

Друг актуален тренд на пазара на коуъркинг площи, според него, е, че нараства средната продължителност на сключените договори. "Ако преди те се подписваха месец за месец, днес наемателите ангажират необходимото им пространство за половин, една, дори две години. В голяма степен това се дължи на стремежа на компаниите да си осигурят удобна за бизнес им предвидимост и да планират по-добре процесите", допълни той.