Ръст от 2,8 процента на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на България през 2022 г. прогнозира Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в най-новия си двугодишен регионален икономически доклад, предаде БТА.

Оценката на банката е преразгледана надолу спрямо предишната й прогноза от ноември, когато се очакваше растеж на икономиката ни от 4,4 процента. Промяната се дължи на очакваните икономическите последици от войната в Украйна.

През миналата година икономиката на България е нараснала с 4,2 процента, сочат данните в доклада.

За 2023 г. ЕБВР предвижда БВП на България да се повиши с 3,6 процента. Това е малко по-нисък резултат от общия очакван ръст от 3,9 процента за региона на Югоизточна Европа, включващ и Гърция и Румъния.

За региона се очаква средният темп на растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) за настоящата година да достигне 2,8 процента.

Това е спад в сравнение с предишната прогноза на банката, когато икономическият ръст на региона беше прогнозиран на ниво 4,2 процента.

ЕБВР очаква, че България може да изпита забавяне на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), поради близостта си до Украйна и особено в контекста на милитаризацията на Черно море.

Спадът на руския туризъм би засегнал и България, която беше посетена от 450 000 руски туристи през 2019 година.

За региона на Западните Балкани, включващ Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Черна гора и все още не получилата международно признание Косово, ЕБВР прогнозира увеличение на БВП от 3,2 процента, което е с 0,9 процентни пункта по-малко от предишната прогноза от ноември.

Финансовата институция очаква, че в страните от Централна Европа - Унгария, Полша, Словакия, Словения, Хърватия и Чехия, както и в трите балтийски държави - Литва, Латвия и Естония БВП ще нарасне с 3,4 процента през 2022 г., докато прогнозата от ноември беше за 4,4 процента.

Растеж на БВП, отчетни данни, прогноза, вкл. ревизирана по години

Източник: