По предварителни данни на Националния статистически институт за 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 4 на сто в сравнение с предходната година и с 4,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответния период година по-рано.

Годишни оценки

Заетите в икономиката са 3 458,4 хил., а общият брой отработени часове е 5 600,6 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2021 г. спрямо 2020 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор.

На един зает се падат 38 383,1 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 23,7 лв. БВП за един отработен час.

През 2021 г. брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се увеличава реално с 3,4 на сто, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 2,5 на сто.

По предварителни данни за 2021 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 34 906,8 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 21,1 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 35 469,5 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 21,6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 8849,6 лв. БДС на един зает и 6 лв. за един отработен човекочас.

Тримесечни оценки

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 4,3 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите в икономиката са 3 348,7 хил., а общият брой отработени часове е 1 396,1 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и индустриалния сектор и намаление на относителния дял в аграрния сектор.

На един зает се падат 11 472,4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 27,5 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава реално с 4,9 на сто в сравнение със същия период на предходната година, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3,4 на сто.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2021 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 10 494,5 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 25,1 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 11 091,9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 25,9 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 140,4 лв. БДС на един зает и 5,8 лв. за един отработен човекочас.