Система за видеонаблюдение и контрол трябва да има и в лицензираните складове за алкохол и тютюневи изделия, реши парламентът.С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. депутатите приеха промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

Видеокамери освен в складовете, трябва да се монтират и на всички места, определени за влизане или напускане на физически лица от обекта.

През ноември с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане парламентът гласува подобно видеонаблюдение да има в данъчните складове за горива (бензин, газьол, керосин и др.). Тогава от ГЕРБ обясниха, че мярката е само за горивата, защото те са най-рискови, и че на този етап няма нужда да има подобна за останалите акцизни стоки. А и от началото на май всяка кутия с цигари и опаковка с тютюн е с уникален идентификационен код за проследяване. 

На второ четене на Закона за бюджет 2020 в комисията по бюджет и финанси обаче беше включено видонаблюдение и в данъчните складове за алкохол и цигари.

"Имаше много реакции, че тази мярка няма да доведе до достатъчно разкриване на сивия сектор, че трябва да има еднакво третиране на всички акцизни оператори и това беше причината видеонаблюдението да се въведе за всички", аргументира се председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.

Така собствениците на данъчни складове ще трябва да монтират видеокамери на основните места за вход и изход от обекта, те да предават 24/7 и да бъдат свързани с митниците. Мярката ще обхване 336 акцизни склада за горива, алкохол и цигари.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заявиха, че това изискване ще струва на бизнеса 50 млн. лв., а в същото време очакваният ефект за бюджета от него догодина е едва 10 млн. лв.