Д-р Чарлз Донован, изпълнителен директор на Центъра за климатични финанси и инвестиции в Imperial College Business School, заяви: "Нашите изследвания показват, че в цял свят възобновяемата енергия превъзхожда изкопаемите горива. Това се случва вече повече от десетилетие, но общите инвестиции все още изостават. Националните регулатори, особено в Съединените щати, трябва да се заемат с реформите, необходими за изравняване на условията за инвеститори в чиста енергия. Това казва д-р Чарлз Донаван, изпълнителен директор на Центъра за климатични финанси и инвестиции в Imperial College Business School, един от авторите на новия доклад на Центъра за възвръщаемостта на инвестициите в чиста енергия, написан в партньорство с Международната агенция за енергия (IEA), цитиран от Renew Economy.

Според доклада, възобновяемата енергия отчита значително по-висока обща възвръщаемост през последните десет години и тенденцията за намаляване инвестициите във фосилни горива вече категорично са на дневен ред. Годишната волатилност на зелените инвестиции е по-ниска в сравнение с вложенията в изкопаемите горива в световната и в развитите икономики, но по-висока от вложенията при изкопаемите в Китай и "развиващите се пазари и икономики".

Докладът установява, че възобновяемата енергия е устойчива на въздействието на COVID-19, докато индустрията при изкопаемите горива има проблеми заради коронакризата. "При нормални и променливи пазарни условия портфолиото от възобновяеми енергийни източници показва подобрени ползи от диверсификацията поради по-ниската им корелация с по-широкия пазар по отношение на изкопаемите горива", установяват авторите на доклада.

3е-news.net