От сряда, 3 януари 2024 г., Националната агенция на приходите (НАП) въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск (СВФР), извършвани с транспортни средства над 3,5 тона.

Режимът засяга превозите, които започват от територията на трета страна и завършват в България след приключване на митническия режим и вдигане на стоката.

Разпоредбите на Наредба номер 5 от 29 септември 2023 г. се прилагат за случаи, при които стоките за всеки отделен обект са с тегло над 500 кг (литра) или са на стойност повече от 5000 лева без ДДС. Изискванията не засягат превоза, ако е за крайно потребление или се извършва между обекти на територията на страната, стопансисвани от съответното лице. От разпоредбите са изключени и течни горива, режимът на които е уреден по друг закон.

Списъкът, увърден на 28 декември 2023 г., включва различни видове стоки: меса, карантии, зеленчуци, плодове, мляко, сметана, суроватка, яйца, кафе, олио, палмово масло, захар, нефтени масла или масла от битуминозни минерали и др.

Браншови организации се обявиха против наредбата. Те са изпратили писмо до министър-председателя, в което поясняват, че, за да спазят изискванията на наредбата, ще трябва да назначават още административен персонал, което пък ще оскъпи продукцията им.

"Според нас плодовете и зеленчуците нямат място в този списък. Можете ли да си представите, че чесънът и лукът са стоките с най-голям фискален риск. Производството в България на плодове и зеленчуци е спаднало изключително много и ние сме поставени в групата, която е с нефтени масла, нефтени продукти и т.н. Ние сме заявявали, че има сив сектор в нашия бранш и този сив сектор наистина трябва по някакъв начин да се притисне и да се намали, но не това са мерките. Най-големият проблем по който се присвоява или не се отчита ДДС от 20% са продуктите, които влизат от внос. Такава наредба може и следва да има за плодове и зеленчуци, които се внасят в България, защото влизат големи количества", коментира по БНР Мариана Милтенова - председател на Съюза на градинарите.  

Милтенова смята, че наредбата може да бъде заобиколена от работещите в сивата икономика. "Правим превозното средство под 3 тона и няма фискален контрол. На практика какво се случи сега - преобладаваща част от сивия сектор са търговците, които стоят на пазара с 1 зелено картонче, без да бъдат контролирани, че са земеделски производители примерно на 500 квадрата или 1 декар продукция, изкупуват продукцията от вносители, от различни места. Разбира се, стоката им обикновено, за да отидат на пазарите, е по-малко от 3,5 тона и те продължават да си работят и са огромна част от сивия сектор."

Милтенова смята също така, че новата наредба изключително много утежнява административната тежест.

"Има безкрайно много документи, които ние попълваме. Това е изключително голяма допълнителна административна тежест. Това естествено води след себе си допълнителни заплати и възнаграждения. След като трябва да плащаш допълнително и то вече по-високо квалифициран труд - това е човек, който трябва да работи с интернет, да попълва декларации, уведомления - тези допълнителни разходи ще влязат в цените", коментира Милтенова.

НАП отбеляза, че при подаването на данните за превози на СВФР, системата на агенцията генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП). Той задължително трябва да се съобщи на водача на транспортното средство или на лицето, придружаващо стоката, превозвача или на този, който организира превоза. Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.

За удобство на бизнеса, НАП предоставя XSD-схеми и описание на формата и структурата на данните за ползване на електронната услуга чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система.

НАП припомни, че от 1 октомври 2023 г. въведе режима за предварително деклариране на данни и по отношение на превозите, които започват от територията на друга държава-членка на ЕС и завършват на територията на страната; започват от територията на страната и завършват на територията на друга държава-членка на ЕС.

Данните се декларират чрез електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция.

Чрез електронната услуга потребителите подават данни за първоначално деклариране на превоз на стоки, за изпращач/доставчик, получател/купувач, превозвач, транспортно средство, вид, количество и договорена стойност на стоката, място, дата, очакван час на натоварване/ изпращане/ претоварване/ получаване. Тя дава възможност за преглед и търсене на подадени данни, за потвърждаване на получаването на стоки с висок фискален риск (СВФР) или пък за корекция и анулиране на подадените вече данни.