Проектите за улавяне на въглерод и кредитите за премахване на въглерода получиха нов тласък със значителна правителствена подкрепа през последната година. Това са част от финансовите решения за намаляване на емисиите на парникови газове и поставяне на света на път за постигане на целите на Парижкото споразумение.

В Обединеното кралство например от бюджета през март бяха предоставени до 25 млрд. долара за улавяне, използване и съхранение на въглерод (CCUS), докато Законът за намаляване на инфлацията в САЩ значително повиши стимулите за проекти за улавяне на въглерод, включително директен улавяне от въздуха (direct air capture (DAC).

Схемите са изправени пред критики от защитниците на околната среда, които казват, че кредитите за премахване на въглероден диоксид не решават проблема с намаляването на емисиите и могат да доведат до повече фиктивни зелени инвестиции (greenwashing) при големите замърсители.

Правителството на Обединеното кралство обеща да предостави до £20 милиарда финансиране за ранно внедряване на улавяне, използване и съхранение на въглерод (CCUS), за да помогне за изпълнение на ангажиментите на правителството по отношение на климата.

Правителството призна проекта Viking CCS за един от двата водещи претенденти за транспорт и складиране за следващата фаза от проекти. Този проект е стимулиран и подкрепен финансово и от BP, която сключи споразумение с Harbour Energy, най-големият производител на петрол в Северно море на Обединеното кралство, за разработване на проекта Viking CCS.

В Съединените щати докато Законът за намаляване на инфлацията (IRA) увеличи кредитирането навсякъде, като данъчният кредит за съхранение на въглероден диоксид от улавяне на въглерод в промишлени и енергийни съоръжения се повиши от $50 на $85 на тон, а данъчните стимули за съхранение директно от въздуха (DAC) скочиха от $50 на $180 на тон.

Разпоредбите също така удължават строителния прозорец със седем години до 1 януари 2033 г. Това означава, че проектите трябва да започнат физическа работа дотогава, за да отговарят на условията за кредитиране.

Значително по-високите стимули в IRA дават тласък на проектите.

Историческото законодателство "изгражда основата за прохождаща индустрия за директно улавяне на вредни емисии от въздуха в САЩ", казва Арън Бенджамин, ръководител на Обединеното кралство и Европа в Коалицията за директно улавяне на емисиите.

"Преди всичко IRA изпраща силен сигнал към останалата част от света, че САЩ подкрепят реалността на индустрията за улавяне и отстраняване на въглерод", добави Бенджамин.

Екологичните групи обаче не са убедени, че сделките за премахване на въглерода ще ускорят глобалното намаляване на емисиите.

Например, предложената от Европейската комисия Рамка за сертифициране за премахване на въглероден диоксид (CRCF) "оставя много важни въпроси без отговор и жизненоважни въпроси неразрешени и би могла да постави началото на епохата на екологични и губещи пари проекти за ограничаване на въглеродния диоксид", казва мозъчният тръст с нестопанска цел Carbon Market Watch .

Според WWF в проекторегламента на ЕК "съществува риск рамката да се превърне в зелено промиване и да предостави още едно извинение за големите замърсители да избегнат намаляване на емисиите си".

3eNews