Българска делегация участва в работно посещение за повишаване на капацитета в областта на улавянето и съхранението на въглеродни емисии в Нидерландия и Норвегия в края на март. Посещението беше част от инициатива за обмен на опит между европейски държави и в него се включиха представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката, Министерството на иновациите и растежа, Министерския съвет, както и представители на бизнеса от "Девня Цимент" АД и "Петрокелтик България" ЕООД, бенефициери на българския проект за улавяне, транспортиране и съхранение на въглеродни емисии ANRAV, обявен през 2022 г.

Като част от работната програма българската група проведе срещи с представители на норвежките и нидерландските институции за запознаване с достиженията на различни технологии за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, които вече са реализирани или са в процес на изграждане в Западна Европа.

Норвегия има опит в сферата от 1996 година, а към момента е във финална фаза на строителство на едно от най-големите подводни хранилища за съхранение на въглеродни емисии в Европа - Northern Lights. Площадката към хранилището бе посетена от българските делегати по време на пътуването, като бяха обсъдени както технически детайли по изпълнение на проекта, така и кампанията за информираност.

Източник: МОСВ

Българският проект ANRAV, обявен в средата на миналата година, е първият проект за Източна Европа за улавяне, транспортиране и съхранение на въглеродни емисии и първият в този регион, финансиран от Фонд "Иновации" към ЕС. Основен бенефициер и координатор на проекта е "Девня Цимент" АД, част от световния гигант Heidelberg Materials. Компанията майка има няколко обявени проекта за улавяне на въглеродни емисии от циментовото си производство в Европа. Един от тях е на циментовия завод Norcem Brevik в Норвегия, който е планиран да използва подводното хранилище Northern Lights, посетено от делегацията.

Източник: МОСВ

Проектът ANRAV е първи по рода си в Източна Европа, но е базиран на технологии, познати на нашите колеги от Норвегия от 1996 по темата съхранение на въглеродни емисии. В съчетание с опита на нашата група Heidelberg Materials в частта улавяне проектът ANRAV има за цел да промени изцяло индустриалния облик на страната - коментира Константин Божинов, ръководител на проект ANRAV.

Имаме научен консенсус, че CCS технологията (улавяне и съхранение на въглеродни емисии) е необходима за постигане на нашите климатични цели: Агенцията за климатични промени към ООН (IPCC) ясно го посочи в своя специален доклад от 2018 г. и още веднъж в 6-ия доклад за оценка на IPCC миналата година, че три от четирите пътя изискват CCS - коментира Вусала Каримова, посланик на Глобалния институт по технологии за улавяне и съхранение на въглеродни емисии (Global CCS Institute).

Източник: МОСВ

Проектът ANRAV е в изпълнение от 1 януари 2023 г. по Фонд "Иновации" към ЕС. Финансирането е за близо 190 милиона евро, като останалата част от проекта ще бъде реализирана със собствени средства.

Работим интензивно с Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), които са администриращ орган по проектите, финансирани по Фонд "Иновации". Благодарни сме за добрата съвместна работа дотук, но сме и наясно, че ни очаква още много работа. Обмяната на опит на европейско ниво, както и активният диалог с българските институции, е за нас правилната посока. Темата за улавяне и съхранение на въглеродни емисии е нова както за страната ни, така и за редица други, но не за Европа и света като цяло - коментира Константин Божинов, ръководител на проект ANRAV, Фаза I.

Източник: МОСВ


Материалът е предоставен от "Девня Цимент" АД.