Средната заплата в България продължава да расте на тримесечна база, но на годишна се забавя. През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6,2 на сто, съобщи Националния статистически институт (НСИ).

През третото тримесечие на 2023 г. средната заплата e била 2 000 лв. и спрямо второто тримесечие на 2023 г. е нараснала с 2,2 на сто.

Икономическите дейности, в които през четвъртото тримесечие на 2023 г. е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 16,1 на сто, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 8,3 на сто, и "Операции с недвижими имоти" - със 7,4 на сто.

Графика: НСИ

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13 на сто, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Строителство" - с 21,3 на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19,9 на сто, и "Транспорт, складиране и пощи" - със 17,2 на сто. Справка в НСИ сочи, че през третото тримесечие на миналата година спрямо същия период на 2022 г. средната заплата е нараснала с 14,7 на сто.

Графика: НСИ

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14 на сто, а в частния - с 12,7 на сто. През третото тримесечие на 2023 г. на годишна база в обществения сектор нарастването беше с 15,3 на сто, а в частния - с 14,5 на сто, според справка в НСИ.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 2 098 лв., за ноември - 2 099 лв., и за декември - 2 173 лева, обяви днес НСИ. Справка в националната статистика показва, че средната заплата за юли 2023 г. е била 1 973 лв., за август - 1 957 лв., и за септември - 2 072 лева.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са:

· "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4 852 лева;

· "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 278 лева;

· "Финансови и застрахователни дейности" - 3 086 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:

· "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 304 лева;

· "Други дейности" - 1 307 лева;

· "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 460 лева.