Равнището на спестявания на домакинствата в еврозоната е било 13,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 година спрямо 15 на сто през третото тримесечие и се е доближило до предпандемичните стойности. Това сочат предварителните сезонно коригирани тримесечни данни на Евростат.

Междувременно равнището на инвестиции в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2021 година се е увеличило от 9,6 на сто до 9,9 на сто, което е най-високото ниво от първото тримесечие на 2009 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 година делът на печалбата на компаниите (нефинансови корпорации) се е увеличил от 40,4 на сто до 40,7 на сто в еврозоната.

Равнището на бизнес инвестициите в еврозоната е нараснало до 24 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 година спрямо 22,9 на сто през предходния тримесечен период. Пикът на бизнес инвестициите, наблюдаван през вторите тримесечия на 2015, 2017 и 2019 година, четвъртото тримесечие на 2019 г. и първото тримесечие на 2020 година, е бил свързан с огромния внос на продукти на интелектуална собственост, отразяващо влиянието на глобализацията.

Спадът в равнището на спестявания на домакинствата в еврозоната се обяснява с нарасналото с 0,5 на сто потребление, докато брутният разполагаем доход на домакинствата е намалял с 1,4 на сто.

По-високото равнище на инвестиции на домакинствата в еврозоната се дължи на растежа с 2,2 на сто на брутно фиксираното формиране на капитала, а брутният разполагаем доход се е понижил с 1,4 на сто.

Растежът на дела на печалбата на компаниите се дължи на увеличението на брутната добавена стойност на компаниите с по-бърз темп (+0,9 на сто), отколкото компенсациите за служители (заплати и социални осигуровки), плюс данъци и по-малко субсидии за производство (+0,3 на сто).

Нарастването на равнището на бизнес инвестиции в еврозоната е с 0,3 процентни пунктаи се обяснява с увеличението на брутно фиксираното формиране на капитала с по-бърз темп (+5,7 на сто), отколкото брутната добавена стойност (+0,9 на сто).

В края на март ЕЦБ предупреди, че Европа е изправена пред по-бавен растеж и по-висока инфлация, тъй като войната в Украйна влошава потребителското и бизнес доверие и повишава цените на енергията. Според основния сценарий на прогнозите на европейската финансова институция, който включва първоначална оценка на последиците от войната, икономиката в еврозоната ще расте с 3,7% през тази година, а не с над 4%, каквито бяха предишните прогнози (през декември 2021 г.), след което растежът да се забави до 2,8% през 2023 г.