Инфлацията в Европейския съюз на годишна база е достигнала 6,2 процента през февруари 2022 г., след като месец по-рано отчете ръст от 5,6 процента, посочи на сайта си европейската статистическа служба Евростат. През февруари 2021 г. индексът на годишна инфлация беше 1,3 процента.

Годишната инфлация в еврозоната през февруари 2022 г. е била 5,9 процента, отбелязвайки увеличение спрямо 5,1 процента през януари. Година по-рано показателят бе на ниво 0,9 процента.

В България темпът на инфлацията се е ускорил до 8,4 процента на годишна база през февруари, което е увеличение спрямо отчетените 7,7 процента през януари. През февруари 2021 г. годишната инфлация в страната ни е била 0,2 процента. Отчетеното равнище е според хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP). Националната статистика отчете годишна инфлация за февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 г. от 10 на сто.

Най-ниски годишни темпове са регистрирани в Малта и Франция (по 4,2 процента във всяка от страните), както и в Португалия, Финландия и Швеция (по 4,4 процента).

Най-високи годишни темпове са регистрирани в Литва (14,0 процента), Естония (11,6 процента) и Чехия (10 процента). В сравнение с януари годишната инфлация е спаднала в две държави членки и се е увеличила в двадесет и пет.

Инфлацията в сектор "Енергетика" за еврозоната отбеляза увеличение през февруари от 32 процента спрямо година по-рано. Индексът отчете ръст спрямо януари, когато е бил 28,8 процента.

През февруари най-голям принос към годишната инфлация в еврозоната са оказали поскъпването на: енергията (+3,12 процентни пункта), секторът на услугите (+1,04 процентни пункта), храните, алкохола и тютюна (+0,90 процентни пункта) и неенергийните промишлени стоки (+0,81 процентни пункта).