Ваня Григорова защити пред БНТ несъгласието на синдиката, който представлява - КТ "Подкрепа" с предложения проект за бюджет за 2023 г. Ваня Григорова е икономически съветник на синдиката, но и вероятен кандидат на БСП за кмет на София.

От друга страна Васил Велев защити позицията на бизнеса да приеме предложения проектобюджет. Васил Велев е председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Вчера, на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, само споменатият профсъюз отхвърли проекта, другият - КНСБ, го подкрепи, макар и под условие.

В остър спор Ваня Григорова е вляза по време на заседанието и с финансовия министър Асен Василев.

Основното ни притеснение е, че в бюджета за 2023 година не е заложена политика по увеличаване на доходите, няма увеличение на минималната работна заплата, каза Ваня Григорова.

Снимка: БТА

"В нашето становище е записано, че г-н Асен Василев, който към момента е министър на финансите, през септември миналата година, но в предизборна кампания, заяви, че от януари 2023-а минималната работна заплата трябва да стане 900 лева. Би било добре, когато се обещават някакви неща в предизборна кампания, те да се случват", призова Григорова. Тя смята за оневидно нежеланието на управляващите да актуализират минималната работна заплата.

Орязването на разходите за издръжка на министерствата и второстепенните разпоредители има за цел постигането на 3-процентен дефицит, коментира Григорова.

"Категорично не сме съгласни с изземането на 100% дивидент от държавните предприятия. Това е заложено не само за 2023 година, но и за 2024 и 2025 година - това са три години, в които държавните предприятия ще бъдат буквално източвани. Това означава, че няма да имат възможност да правят инвестиции, няма да имат възможност да се модернизират", отбеляза съветникът на КТ "Подкрепа".

От своя страна Васил Велев изтъкна фактите - свеждане на бюджетния дефицит до 3% и запазването на данъчната система, като мотиви на бизнеса да подкрепи бюджета.

"Данъчната система в България е добра и това е една от малкото причини все още да се случват инвестиции в страната, защото по всички други параметри на бизнес средата отстъпваме", подчерта Велев.

Шефът на АИКБ смята, че има спекулации около размера на минималната работна заплата.

"Минималната работна заплата е увеличена от 1 януари тази година с 20% на годишна база. Тя не се променя всеки месец, съгласно директивата се преразглежда на две години. Не е вярно, че издръжката (на живот) намалява - всъщност тя се увеличава с 2 млрд. Не е вярно и че държавните предприятия остават без пари - това е спекула или заблуждение", възрази Велев.