Индикаторът на икономическата активност (ИИА) се забави през третото тримесечие, но продължи да сигнализира за растеж на икономическата активност. Tова сочи последното изследване на Министерството на финансите, което има за цел да представи текущото състояние на българската икономика.

Предварителната оценка на индикатора за третото тримесечие показа по-ниска, но положителна стойност от 0.8 спрямо 1.4 през второто тримесечие. Развитието на ИИА се обуславяше от неговия цикличен компонент, докато дългосрочната му позиция остана почти неутрална за две тримесечия подред.

Важно е да се отбележи, че отрицателните циклични колебания след настъпването на пандемията не оказаха негативен ефект върху нивото на дългосрочния компонент, а той се подобри до 0 през третото тримесечие.

Всички променливи, имаха положителен принос върху цикличната позиция на ИИА и респективно икономическата активност в страната.

Спадът на ИИА отразяваше по-умереното нарастване в индустрията и нагласите на предприемачите в сектора.

Промишлената активност в страната беше в синхрон с развитията във външната среда. Въпреки това, по-голямата част от променливите се характеризираха с високи стойности, но относително по-високата база през предходния период в резултат от възстановяването от пандемията се отрази в забавяне на ИИА през третото тримесечие.

Показателите от паричния сектор и динамиката на заетостта нямаха ефект върху изменението на ИИА. Текущото циклично развитие на ИИА беше в съответствие с изменението на цикличната позиция на еврозоната.

През третото тримесечие на 2021 г. стойността на €- coin (месечният индикатор за оценяване на икономическата активност в еврозоната) също се понижи спрямо второто, в резултат от забавянето на растежа в промишлеността, което обуслови неговия отрицателен принос. Последното беше частично компенсирано от положителния принос от нарастването на търсенето и инфлацията, свързани с постепенното възстановяване на услугите и облекчаването на ограниченията за овладяване на пандемията.

Очакванията за ИИА през третото тримесечие дават индикация за забавяне на реалния растеж на БВП, отбелязват експертите от финансовото министерство.