Икономическият и социален съвет (ИСС) смята, че годишният растеж на БВП трябва да е не по-малко от 5 на сто, а не около 4 на сто, както и предвидено сега. Необходимостта от постигане на по-амбициозни цели за следващия програмен период е била основна тема в дискусия на основата на приетото на пленарната сесия на съвета становище на тема "Споразумението за партньорство и програмите към него за периода 2021 -2027 г", съобщиха от ИСС.

В дискусията са участвали служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министри, представители на управляващи органи по програмите и членове на ИСС.

Акцент на срещата е било и предложението на ИСС безвъзмездното финансиране да не бъде намалявано за сметка на увеличение на обема на финансовите инструменти. Постигнато е било съгласие да се обсъди ново райониране в България, което да даде възможност за по-справедлив достъп до финансиране на Югозападния и на Северозападния район в следващия програмен период. ИСС постави въпроса и за добавяне на регионите Сливен, Ямбол и Хасково към районите, които имат право на подкрепа в прехода към зелена икономика.

Зорница Русинова, председател на ИСС, е подчертала, че основната цел на становището е да предложи постигане на по-добър ефект от инвестициите за икономическото и социалното развитие на България през следващите седем години. Съветът приема своите актове с консенсус между работодатели, синдикати и други граждански организации, е казала тя и е допълнила, че този характер на съгласие е особено ценен за управляващите.

Вицепремиерът Атанас Пеканов, цитиран в съобщението, е заявил, че диалогът и партньорството с гражданските организации помага на служебното правителство да работи за подобряване на икономиката и стандарта на живот в България, затова приема голяма част от препоръките в становището. Той е акцентирал върху необходимостта да се търси разумен баланс между безвъзмездното финансиране и използването на финансови инструменти в процеса на възстановяване на производствените предприятия. Вицепремиерът е оценил високо позицията на ИСС за прилагане на принципа на допълняемост на различните програми и е подкрепил настояването на ИСС за пълна прозрачност и широки дискусии, които да информират обществеността, както за структурирането на програмите, така и при изпълнението им.

Постигнато е съгласие да се пристъпи към обсъждане на ново райониране в България, което да даде възможност за по-справедлив достъп до финансиране на Югозападния и на Северозападния район в следващия програмен период. ИСС е поставил въпроса и за добавяне на регионите Сливен, Ямбол и Хасково към районите, които имат право на подкрепа в прехода към зелена икономика.

Вицепремиерът Атанас Пеканов е приел поканата на председателя на ИСС Зорница Русинова за среща-дискусия със съвета след месец, когато за повечето програми ще има по-голяма яснота.