Русия ще прекрати някои клаузи от данъчните споразумения със страните, които нарича неприятелски, указ за което президентът Владимир Путин подписа и е публикуван на портала за правна информация, съобщиха руските агенции Комерсант, РИА.

Това са страните, които са наложили санкции на Русия заради военната инвазия в Украйна

От публикувания документ става ясно, че се прекратява действието на някои разпоредби от споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане - споразумения, които засягат доходи и имущество.

Договорите за избягване на двойното данъчно облагане са междуправителствени споразумения за предотвратяване на данъчното облагане на един и същи доход в няколко държави.

Замразява се прилагането на основните норми на двустранните споразумения, свързани с данъчното облагане на: движимо и недвижимо имущество; дивиденти; приходи от услуги и авторски права; такси; доходи от трудови правоотношения; капитал.

Документът прекратява действието на основните точки от данъчни споразумения с 38 държави: САЩ, Полша, Южна Корея, България, Швеция, Люксембург, Румъния, Великобритания, Унгария, Ирландия, Словакия, Албания, Белгия, Словения, Хърватия, Канада, Черна гора, Швейцария , Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финландия, Германия, Франция, Македония, Кипър, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Гърция, Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Малта и Япония.

През юни руското министерство на финансите удвои черния списък на данъчните убежища. Към него бяха добавени "неприятелски" държави, включително САЩ, Великобритания и страни от Европейския съюз. Министерството каза, че е добавило към списъка "държави, които са спрели да обменят информация с Русия, след като са били включени в черния списък от ЕС".

През юли Дания уведоми Русия за денонсирането на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане от 1 януари 2024 г.

На 20 юли Путин удължи с указ до 31 декември 2025 г. срока на ответните икономически санкции, които наложи през март 2022 г. в отговор на "неприятелските действия на Запада".