Промишленото производство в ЕС и еврозоната през юни 2020 г., месец, през който в някои страни членки на Общността започна разхлабване на ограничителните мерки срещу коронавируса, бележи растеж с 9,1 на сто в сравнение с предходния месец. Това съобщава днес европейската статистическа служба Евростат на интернет страницата си.

През май 2020 г. промишленото производство е нараснало 12,3% в еврозоната и 11,6% в ЕС.

През юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. промишленото производство намалява с 12,3% в еврозоната и с 11,6% в ЕС.

Месечно сравнение по основни индустриални групи и по държави-членки

В еврозоната през юни 2020 г. в сравнение с май 2020 г. производството на стоки с дълготрайна употреба нараства с 20.2%, на капиталови стоки с 14.2%, междинните стоки (частично завършени стоки или продукти, които влизат наново в производството на друго място) с 6.7%, малотрайни потребителски стоки с 4.8% и енергия с 2.6%.

В ЕС производството на стоки с дълготрайна употреба се е увеличило с 20.2%, на капиталови стоки с 14.2%, на междинни стоки с 6.5%, на малотрайни потребителски стоки с 5.6% и на енергия с 1.7%.

Най-голямо увеличение е регистрирано в Словакия (+21.7 %), Унгария (+ 17,1%) и Румъния (+16,3%). Наблюдава се снижение в производството - в Белгия (-1,4%) и Финландия (-0,8%).

Индустриално производство в ЕС, еврозоната и по страни членки за юни 2020 в сравнение с юни 2019 г. (%)

Графика: Eurostat

Годишно сравнение по основни индустриални групи и по държави-членки

В еврозоната през юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. производството на капиталови стоки намалява с 15,9%, на междинни стоки с 13,1%, на стоки с дълготрайна употреба с 8,9%, на енергия със 7,6% и на малотрайни потребителски стоки с 7,5%.

В ЕС производството на капиталови стоки е намаляло с 16,4%, на междинни стоки с 11,9%, на енергия с 9,1%, на стоки с дълготрайна употреба със 7,5% и на малотрайни потребителски стоки с 6,0%.

Най-големите намаления на годишна база са регистрирани в Португалия (-14,8 %), Германия и Испания (-14,1%) и Италия (-13,7%). Увеличение се наблюдава в Ирландия (+ 4,5%).

Какви са данните за България

През юни 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 5.8% в сравнение с май 2020 година, когато увеличението на месечнао снова е било 1.3%. През юни 2020 г. е регистриран спад от 7.7% спрямо съответния месец на 2019 година. През май спадът на годишна основа бе 16,1 на сто, през април - малко по-нисък.