Тази година ще има закъснение на началото на розобера, причината за което са климатичните условия и очакваме той да започне след 24 май. Това каза Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-маслените култури в България пред БТА. По думите й, температурите са се задържали ниски през март и април, последваха дъждове и ниски температури и през май. Клисурова подчерта, че забавянето на кампанията няма да се отрази на качеството и количеството на розовия цвят, което не се определя от температурните условия.

По отношение на количеството на розовия цвят Клисурова прогнозира малко по-ниски количества, тъй като от сега се вижда, че в сравнение с миналата година има заложени по-малко пъпки, като не се знае колко от тях ще се развият. Ако има дъждове по време на брането и най-малките пъпки ще се развият и ще могат да се оберат, допълни тя. От валежите и влагата зависи и добрият рандеман на маслото, което ще получат розопреработвателите, защото когато е росен цвета по-лесно се отделя маслото и е по-качествено.

Зара Клисурова каза, че цената, която е заложена в предварителните договори с розопреработвателите е минималната от 1,60 лв./кг розов цвят. Тя припомни, че на Консултативен съвет са били поставени условията, при които работят розопроизводителите и съответно ниските изкупни цени. Взето е решение и хората от брашна очакват да бъде изпълнено, а и мнението на Министерството на земеделието е, че розопроизводството не може да бъде субсидиран сектор, а това да бъде направено през розпреработвателите, каза още Клисурова. А това означава допълване на стотинки на килограм обработен цвят, за да може цената да стигне до приемливата за производителите. Но дали ще кандидатстват розопреработвателите и дали ще вземат тези пари, и дали изкупната цена действително ще стигне до 2 лева, ще проследим по време на кампанията, коментира Клисурова и подчерта, че това е решението, което е и на Министерството на земеделието. Но това се отнася за хората, които са земеделски производители и които имат подписани договори с розопреработвателите.

По време на розоберната кампания се очаква и друг проблем - този с набирането на работна ръка, което зависи от цените за положения труд. Правейки анализ на предлаганата цена тя не може да бъде повече 0,80 лева за набран килограм розов цвят. Тези цени обаче не удовлетворяват работниците, което означава, че явно ще срещнем трудности с работната ръка, допълва Клисурова. През последните години розоберачи се набират и чрез Бюрата по труда и дали тази година ще има желаещи - ще покаже времето, но розопроизводителите вече са направили заявки. Тази година се наблюдава обаче интерес към розобера от хора, живеещи в градовете.

Зара Клисурова очаква интересът да се запази и това да стане практика при провеждането на тази красива и благоуханна кампания. Има и розопроизводители, които са ползвали работници от други страни, като Украйна и Румъния и които най-вероятно и тази година ще прибегнат към този начин на набавяне на работната ръка. Миналата година Министерството на земеделието и на труда са имали решение да се ползват работници, които получават помощи срещу отработване на определи часове или дни, очаква се това да се случи и за тазгодишната кампания. Трайно увеличаване или трайно свиване на декарите с рози няма. Хора, които имат пазари си увеличават площите, но тези, които не са доволни от изкупните цени намаляват розовите насаждения, като сред тях са и стопани с големи площи, каза още Зара Клисурова.